logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 53/2014 z dnia 5 wrze艣nia 2014 r.

w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2015 rok

Uchwa艂a Nr 53/2014
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 5 wrze艣nia 2014 r.

w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego
na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z p贸藕niejszymi zmianami), 搂 1 ust. 2 uchwa艂y Nr XL/228/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Powiatu Pyrzyckiego i zgodnie z poz. 2 terminarza prac nad projektem bud偶etu Powiatu, stanowi膮cego za艂膮cznik nr 2 do cytowanej uchwa艂y, oraz uchwa艂y Nr XXIX/157/13 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XL/228/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Powiatu Pyrzyckiego, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1. Ustala si臋 wytyczne obowi膮zuj膮ce przy opracowywaniu materia艂贸w planistycznych niezb臋dnych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2015 rok, stanowi膮ce za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2. Do wykonania uchwa艂y zobowi膮zuje si臋 podleg艂e jednostki bud偶etowe realizuj膮ce zadania Powiatu Pyrzyckiego we w艂asnym zakresie, b膮d藕 za po艣rednictwem nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

搂 3. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

1. Wiktor To艂oczko
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?234.5 KB POBIERZza艂膮cznik2014-09-15 11:55:33543

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-09-15 11:55:21
Data ostatniej modyfikacji : 2014-09-15 11:55:21
Liczba wy艣wietle艅 : 1413licznik odwiedzin: 13004735