logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 50/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.

Uchwa艂a Nr 50/2014
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 31 lipca 2014 r.


w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) w zwi膮zku z art. 9g ust.2, art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz.191) uchwala si臋, co nast臋puje:


搂 1.

Powo艂uje si臋 komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego w sk艂adzie okre艣lonym w za艂膮cznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Tryb dzia艂ania komisji okre艣la Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)
搂 3.

Komisje egzaminacyjne rozwi膮zuj膮 si臋 z chwil膮 przeprowadzenia egzaminu.


搂 4.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Komisji.


搂 5.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:


Wiktor To艂oczko
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-09-03 15:05:04
Data ostatniej modyfikacji : 2014-09-03 15:05:04
Liczba wy艣wietle艅 : 1344licznik odwiedzin: 13018881