logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 28/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 28/2014
z dnia 30 czerwca 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego, w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014. Skarbnik wyja艣ni艂, i偶 wprowadzona zmiana dotyczy wydatk贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 w艂asnych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2014 - 2026. Skarbnik wyja艣ni艂 wprowadzane zmiany oraz ich wp艂yw na wska藕nik sp艂aty zobowi膮za艅 okre艣lonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2013r. Mariusz Marek Przybylski - Pe艂nomocnik Starosty ds. Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej om贸wi艂a z艂o偶one sprawozdanie oraz obja艣ni艂 potrzeb臋 podj臋cia przygotowanej uchwa艂y. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2014r. w szko艂ach i plac贸wkach prowadzonych przez powiat pyrzycki. Andrzej Jakie艂a - Dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji zaprezentowa艂 i om贸wi艂a plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szko艂ach i plac贸wkach na 2014r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 wniosek Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w sprawie dofinansowania zakupu programu AutoCad LT 2014 do kre艣lenia i wykonywania rysunk贸w technicznych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zakup oprogramowania w ramach 艣rodk贸w w艂asnych wynikaj膮cych z planu finansowego jednostki Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach w wyniku g艂osowania 3 g艂osy za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Piotr Kowalski Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-07-15 15:06:26
Data ostatniej modyfikacji : 2014-07-15 15:06:26
Liczba wy艣wietle艅 : 1522licznik odwiedzin: 12794971