logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 22/2014 z dnia 20 maja 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 22/2014
z dnia 20 maja 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014. Do bud偶etu wprowadza si臋 dotacje celowe zwi膮zane
z realizacj膮 projekt贸w "Pomoc spo艂eczna - wsp贸艂praca z rodzinami podopiecznych", realizowanego przez Dom Pomocy Spo艂ecznej i "W m艂odzie偶y si艂a", realizowanego przez Powiatowy Urz膮d Pracy. 艁膮czna kwota dotacji wynosi 75 736 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w w wysoko艣ci 73 000 z艂 dla Zarz膮du Dr贸g Powiatowych na realizacj臋 zada艅 finansowanych ze 艣rodk贸w przeznaczonych na ochron臋 艣rodowiska i gospodark臋 wodn膮 oraz kwoty 98 779 z艂 dla plac贸wek o艣wiatowych, stanowi膮cej pierwsz膮 transz臋 艣rodk贸w zak艂adowych funduszy 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w
i rencist贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 propozycj臋 wyboru najkorzystniejszej oferty
w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego w ramach projektu "Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu". Mariusz Marek Przybylski koordynator projektu wyja艣ni艂, ze do up艂ywu terminu sk艂adania ofert wp艂yn臋艂y trzy oferty. Jedynym kryterium wyboru oferty by艂a cena. Oferta z najni偶sz膮 cen膮 by艂a niezwykle korzystna, ale zawiera艂a pewne odst臋pstwa od wymaga艅 podanych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia. Odst臋pstwa te nie wp艂yn臋艂yby na jako艣膰 realizowanego projektu, ale wyb贸r tej oferty m贸g艂by zosta膰 zakwestionowany przez instytucj臋 wdra偶aj膮ca i spowodowa膰 naliczenie kary finansowej. Dlatego proponuje si臋 odrzuci膰 oferty zawieraj膮ce odst臋pstwa od wymaga艅 podanych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia
i wybra膰 ofert臋, kt贸ra nie podlega艂a odrzuceniu w tym post臋powaniu. Ta oferta zawiera cen臋 wy偶sz膮 od ceny jak膮 zamawiaj膮cy przeznaczy艂 na sfinansowanie tego zam贸wienia o kwot臋 1 101,50 z艂. Radca prawny Beata Brzezi艅ska przytoczy艂a wyrok S膮du Okr臋gowego w Rzeszowie sygn. akt VI Ga 48/14 w podobnej sprawie, kt贸ry potwierdzi艂 zasadno艣膰 odrzucenia ofert. Zarz膮d zaakceptowa艂 proponowane rozwi膮zanie i wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie 艣rodk贸w na sfinansowanie tego zam贸wienia do kwoty wybranej oferty. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wniosku z艂o偶onym do Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych o potwierdzenie, 偶e Starostwo nie zalega z op艂acaniem sk艂adek.
W zwi膮zku z tocz膮cym si臋 post臋powaniem ugodowym w sprawie przej臋cia przez Powiat zobowi膮za艅 likwidowanego SPZOZ w Pyrzycach, takie potwierdzenie mo偶e wystawi膰 tylko Centrala ZUS w Warszawie i nie odb臋dzie si臋 to z dnia na dzie艅. Dlatego mo偶emy nie zd膮偶y膰 z dostarczeniem tego brakuj膮cego dokumentu do wniosku o udzia艂 w Programie Wyr贸wnywanie R贸偶nic Mi臋dzy Regionami.
Jaros艂aw Stankiewicz poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e w przygotowywanym projekcie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa proponuje si臋 w艂膮czenie nowego zadania polegaj膮cego na przechowywaniu zatrzymanego sprz臋tu p艂ywaj膮cego do kompetencji Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji. Jego zdaniem to zadanie powinien realizowa膰 Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa.
Starosta zaproponowa艂, aby t臋 spraw臋 rozstrzygn膮膰 w rozmowie mi臋dzy dyrektorami wydzia艂贸w.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-07-15 15:03:21
Data ostatniej modyfikacji : 2014-07-15 15:03:21
Liczba wy艣wietle艅 : 1440licznik odwiedzin: 12794947