logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 21/2014 z dnia 13 maja 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 21/2014
z dnia 13 maja 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu finansowego Domu Pomocy Spo艂ecznej. Zwi臋kszenie planu o kwot臋 26 218 z艂 wynika z przyst膮pienia DPS do projektu "Pomoc spo艂eczna, wsp贸艂praca z rodzinami podopiecznych" wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IV A. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y.
Starosta przedstawi艂 wniosek o sfinansowanie niekt贸rych zada艅 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych ze 艣rodk贸w przeznaczonych w bud偶ecie powiatu na ochron臋 艣rodowiska i gospodark臋 wodn膮. Ich realizacja wp艂ynie korzystnie na uregulowanie stosunk贸w wodnych na gruntach przy drogach powiatowych. W roku 2014 planuje si臋 wykonanie konserwacji kanalizacji burzowej oraz rowu odprowadzaj膮cego wody opadowe z miejscowo艣ci Stary Przylep, odtworzenia rowu ch艂onnego w pasie drogi powiatowej nr 1559Z na odcinku 呕ab贸w - Ryszewko wraz z odprowadzeniem wody opadowej z drogi do rowu ch艂onnego, konserwacji rowu ch艂onnego w pasie drogi powiatowej nr 1776Z w miejscowo艣ci Barnim, kratek kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej nr 1776Z w miejscowo艣ci W贸jcin wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni, konserwacji kanalizacji deszczowej, remont ruroci膮gu odprowadzaj膮cego wody opadowe w miejscowo艣ci Skrzynka, konserwacji rowu wzd艂u偶 drogi powiatowej nr 1588Z ul. R贸wna w Pyrzycach, konserwacji rowu odprowadzaj膮cego wod臋
z kanalizacji deszczowej w miejscowo艣ci Jesionowo, studni ch艂onnej w pasie drogi powiatowej nr 1573Z Stary Przylep - Nowy Przylep w miejscowo艣ci Nowy Przylep, odwodnienia ul. Kopernika w Lipianach. Koszt tych zada艅 oszacowano na 73 000 z艂.
Zadania te, wed艂ug opinii Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa, mog膮 by膰 finansowane ze 艣rodk贸w przeznaczonych w bud偶ecie powiatu na ochron臋 艣rodowiska i gospodark臋 wodn膮. Obecnie w bud偶ecie powiatu nie ma 艣rodk贸w przeznaczonych na ochron臋 艣rodowiska i gospodark臋 wodn膮 w takiej wysoko艣ci, ale istnieje mo偶liwo艣膰 przesuni臋cia 艣rodk贸w niewykorzystanych w roku poprzednim. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zabezpieczenie 艣rodk贸w na realizacj臋 monitoringu i kontroli prawid艂owo艣ci realizacji projektu "Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu". Najkorzystniejsza oferta z艂o偶ona na realizacj臋 tego zadania wynosi 11 808 z艂 i przewy偶sza 艣rodki uj臋te w harmonogramie projektu (7 380 z艂). Dlatego przed podpisaniem umowy nale偶y zabezpieczy膰 mo偶liwo艣膰 jej sfinansowania. 艢rodki wydatkowane na ten cel nale偶膮 do 艣rodk贸w kwalifikowanych
i zostan膮 zrefundowane. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.


Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach na rok szkolny 2014/2015. Planuje si臋 nowe kierunki kszta艂cenia dla doros艂ych w formie zaocznej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych: sporz膮dzanie potraw i napoj贸w w ramach zawodu kucharz, prowadzenie rachunkowo艣ci w zawodzie technik ekonomista, prowadzenie produkcji rolniczej w ramach zawodu rolnik. Projekt rozszerzenia oferty edukacyjnej uzyska艂 pozytywn膮 opini臋 Powiatowej Rady Zatrudnienia. Zarz膮d r贸wnie偶 wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta poprosi艂 Mariusza Marka Przybylskiego Pe艂nomocnika Starosty ds. Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej i Ryszarda Grzesiaka, aby przedstawili sprawozdanie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach z wykonania planu finansowego i planu inwestycyjnego za rok 2013. Wynik finansowy Szpitala wraz z przej臋tym Zak艂adem Opieku艅czo-Leczniczym wyni贸s艂 366 371 z艂 straty przy planowanej stracie 745 862 z艂. Strata nie przekracza wysoko艣ci amortyzacji. Sprawozdania uzyska艂y pozytywn膮 opini臋 Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdania
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie zosta艂 przedstawiony plan finansowy oraz plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na rok 2014. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie om贸wiono sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach za IV kwarta艂 2013 r. oraz za I kwarta艂 2014 r. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdania w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie wynagrodzenia dodatkowego dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za IV kwarta艂 2013 r. i za I kwarta艂 2014 r. w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach. Traci wa偶no艣膰 statut nadany w roku 2008. Nowy statut zawiera zmiany wynikaj膮ce ze zmian przepis贸w reguluj膮cych zakres dzia艂ania jednostki. Zarz膮d przyj膮艂 projekt
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-07-15 15:02:26
Data ostatniej modyfikacji : 2014-07-15 15:02:26
Liczba wy艣wietle艅 : 1647licznik odwiedzin: 12794941