logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 36/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr 36/2014
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w PyrzycachNa podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z p贸藕niejszymi zmianami), uchwa艂y Nr III/17/98 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach, art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z p贸藕n. zm.) oraz 搂 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, w zwi膮zku z ust. 3 i 搂 3 ust. 1 pkt 2 rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze艣nia 2003 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w zarz膮dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz膮dzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:搂 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach, stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y Nr 57/2009 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 12 sierpnia 2009 r. wprowadza si臋 nast臋puj膮c膮 zmian臋 - w punkcie 2. Zadania Zarz膮du podpunkt 2.19. otrzymuje brzmienie "2.19. Uzgadnianie projekt贸w tymczasowej organizacji ruchu oraz opiniowanie sta艂ej organizacji ruchu,
a w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Starosty Pyrzyckiego, opracowywanie projekt贸w organizacji ruchu.".

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 dyrektorowi Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.
搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Wiktor To艂oczko ....................................
Robert Betyna ....................................
Jaros艂aw Stankiewicz ....................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-07-15 14:48:34
Data ostatniej modyfikacji : 2014-07-15 14:48:34
Liczba wy艣wietle艅 : 1355licznik odwiedzin: 13018361