logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 29/2014 z dnia 13 maja 2014 r.

w sprawie wyra偶enia zgody na rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach na rok szkolny 2014/2015

Uchwa艂a Nr 29/2014
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 13 maja 2014 r.


w sprawie wyra偶enia zgody na rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach na rok szkolny 2014/2015


Na podstawie: art. 39 ust. 5 w zwi膮zku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r.
o systemie o艣wiaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) i art. 15 ust. 2h ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach, Zarz膮d Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Wyra偶a si臋 zgod臋 na rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach na rok szkolny 2014/2015 o nowe kierunki kszta艂cenia dla doros艂ych w formie zaocznej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych:
1) sporz膮dzanie potraw i napoj贸w (T.6.) w ramach zawodu kucharz (T.6.);
2) prowadzenie rachunkowo艣ci (A.36.), kwalifikacja wyodr臋bniona w zawodzie technik ekonomista (331403) i technik rachunkowo艣ci (431103);
3) prowadzenie produkcji rolniczej (R.3.) w ramach zawodu rolnik.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Wiktor To艂oczko ....................................
Robert Betyna ....................................
Jaros艂aw Stankiewicz ....................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-07-15 14:41:37
Data ostatniej modyfikacji : 2014-07-15 14:41:37
Liczba wy艣wietle艅 : 1363licznik odwiedzin: 13018227