logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 17/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 17/2014
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Plan ulegnie zwi臋kszeniu o kwot臋 366 537,06 z艂 stanowi膮c膮 dofinansowanie projektu "Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szko艂a", kt贸ry b臋dzie realizowany przez Poradni臋 Psychologiczno-Pedagogiczn膮 w okresie od wrze艣nia 2014 r. do sierpnia 2015 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
2 g艂osy za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y.
Starosta przedstawi艂 wniosek o z艂o偶enie do PFRON wniosk贸w w ramach Programu Wyr贸wnywanie R贸偶nic Mi臋dzy Regionami. W wyniku przeprowadzonego naboru zakwalifikowano trzy jednostki, kt贸re chc膮 uzyska膰 dofinansowanie na likwidacj臋 barier transportowych: Urz膮d Gminy Bielice, Dom Pomocy Spo艂ecznej
w Pyrzycach oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym ko艂o w Pyrzycach. Dofinansowanie b臋dzie dotyczy艂o zakupu samochodu osobowego przystosowanego do przewozu os贸b niepe艂nosprawnych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na z艂o偶enie do PFRON tych trzech wniosk贸w, w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o braku mo偶liwo艣ci zwi臋kszenia dotacji na dzia艂alno艣膰 Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Na wniosek o zwi臋kszenie dotacji wp艂yn臋艂a odpowied藕 dyrektor Wydzia艂u Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego, z kt贸rej wynika, 偶e nie ma podstaw do zwi臋kszenia dotacji. Istnieje jednak szansa na uzyskanie dodatkowych 艣rodk贸w
z rezerwy celowej bud偶etu pa艅stwa. Zarz膮d wcze艣niej przeznaczy艂 艣rodki z bud偶etu powiatu, kt贸re umo偶liwi膮 funkcjonowanie Zespo艂u do ko艅ca trzeciego kwarta艂u br. Przed up艂ywem tego okresu konieczne b臋dzie ponowne wyst膮pienie do Wojewody
z wnioskiem o zwi臋kszenie dotacji na realizacj臋 zada艅 zleconych.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej
o roz艂o偶eniu na raty nale偶no艣ci finansowych w I kwartale 2014 r. W tym okresie roz艂o偶ono na raty op艂aty za pobyt w plac贸wce dw贸m mieszka艅com, na 艂膮czn膮 kwot臋 2 366,26 z艂. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie podzia艂u Powiatu Pyrzyckiego na okr臋gi wyborcze, nadania im numer贸w, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w okr臋gach wyborczych. Powiat Pyrzycki dzieli si臋 na nast臋puj膮ce okr臋gi wyborcze: Nr 1, obejmuj膮cy granice miasta i gminy Pyrzyce, w kt贸rym wybiera si臋 7 radnych; Nr 2, obejmuj膮cy granice miasta i gminy Lipiany oraz granice gminy Przelewice, w kt贸rym wybiera si臋 4 radnych; Nr 3, obejmuj膮cy granice gminy Bielice, gminy Kozielice oraz gminy Warnice, w kt贸rym wybiera si臋 4 radnych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1818Z na terenie powiatu stargardzkiego w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z przegl膮du gwarancyjnego plac贸wek opieku艅czo-wychowawczych. Protok贸艂 zawiera艂 pi臋膰 punkt贸w opisuj膮cych dostrze偶one usterki oraz ustalenia dotycz膮ce ich usuni臋cia. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-05-09 12:55:31
Data ostatniej modyfikacji : 2014-05-09 12:55:31
Liczba wy艣wietle艅 : 1467licznik odwiedzin: 12794326