logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 13/2014 z dnia 27 marca 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 13/2014
z dnia 27 marca 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu finansowego Powiatowego Urz臋du Pracy. Wnioskuje si臋 o wprowadzenie do bud偶etu kwoty 499 z艂 w ramach finansowania projektu "Piramida kompetencji II edycja". Kwota ta nie zosta艂a wykorzystana w roku 2013 i przechodzi do wykorzystania na rok 2014. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu finansowego Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. 艢rodki przekazane na realizacj臋 zada艅 zleconych na rok 2014 wynosz膮 61 000 z艂 i zosta艂y ju偶 wykorzystane. Do funkcjonowania Zespo艂u do ko艅ca roku 2014 potrzeba dodatkowo 103 235 z艂. Aby zachowa膰 ci膮g艂o艣膰 pracy Zespo艂u do ko艅ca II kwarta艂u 2014 r. Zarz膮d zdecydowa艂
o przekazaniu na ten cel 艣rodk贸w z jednoczesnym wyst膮pieniem do Wojewody
o przekazanie 艣rodk贸w w wysoko艣ci odpowiadaj膮cej kosztom ponoszonym przy wykonywaniu zadania zleconego. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wprowadzenie do bud偶etu powiatu zwi臋kszonej kwoty ostatecznej subwencji o艣wiatowej na rok 2014. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e na kolejne posiedzenie Zarz膮du przygotuje stosowny projekt uchwa艂y rady powiatu.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwolnienie Gminy Przelewice z op艂at za zaj臋cie pasa drogowego. W uzasadnieniu wniosku W贸jt Gminy Przelewice podaje, 偶e Gmina przyst臋puje do inwestycji remontu i regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz wpust贸w ulicznych usytuowanych w drogach powiatowych
w miejscowo艣ci Przelewice. Inwestycja poprawi stan techniczny tych dr贸g dlatego uzasadnionym jest zwolnienie Gminy z op艂at za zaj臋cie pasa drogowego na czas remontu. Starosta poprosi艂 o prze艂o偶enie tego wniosku do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu i uzupe艂nienie go o opini臋 prawna i wyliczenia koszt贸w zwi膮zanych ze zwolnieniem Gminy Przelewice z op艂at. Jednocze艣nie przypomnia艂 interpelacj臋 W贸jta Kozielic dotycz膮c膮 generalnego zwolnienia samorz膮d贸w z op艂at za zaj臋cie pasa drogowego na drogach powiatowych i zasugerowa艂, aby obie te sprawy rozpatrywa膰 jednocze艣nie.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2014 r. W wyniku konkursu przyznano dotacj臋 w wysoko艣ci 4 000 z艂 Fabryce Dobrego Czasu, 3 500 z艂 LMKS "呕ak-Espadon", 3 500 z艂 LKS "Spartakus", 3 500 z艂 UKS "Kleks", 5 500 z艂 Powiatowemu Zrzeszeniu LZS, 1 500 z艂 Pyrzyckiemu Klubowi Olimpijczyka. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za rok 2013. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych sprawozdanie to Zarz膮d przedk艂ada Radzie Powiatu Pyrzyckiego
w terminie do 31 marca. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Skarbnik Powiatu przedstawi艂 sprawozdanie roczne z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za 2013 rok wraz z informacj膮 o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali sprawozdanie i po szczeg贸艂owym zapoznaniu si臋 z nim zatwierdza ostateczn膮 wersj臋 na kolejnym posiedzeniu Zarz膮du.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2014-2020. Plan zawiera wykaz zada艅, kt贸re b臋d膮 realizowane z uwzgl臋dnieniem dofinansowania
z bud偶etu pa艅stwa oraz bud偶etu Unii Europejskiej. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 protoko艂y z przetarg贸w na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach ani przetarg na dzia艂ki budowlane przy
ul. S艂owackiego w Pyrzycach nie zosta艂 rozstrzygni臋ty z powodu braku oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protoko艂y w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady najbli偶szej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego:
a) sprawozdanie za rok 2013 z wykonanych zada艅 przez: Geodet臋 Powiatowego, PODGIK, PINB, Wydzia艂 AB, Wydzia艂 GGN, Wydzia艂 ITiK;
b) sprawozdanie z realizacji zada艅 powiatu w zakresie promocji. Zadania na rok 2014;
c) sprawozdanie z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2013;
d) wsp贸艂praca Starostwa z organizacjami pozarz膮dowymi w zakresie dzia艂a艅 na rzecz o艣wiaty i kultury;
e) dzia艂ania plac贸wek szkolno-wychowawczych podleg艂ych powiatowi na rzecz rozwijania zami艂owa艅, zainteresowa艅 i zdolno艣ci uczni贸w.
f) sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy za okres roku 2013;
g) sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego;
h) sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego - ocena post臋p贸w jego wdra偶ania;
i) ocena sytuacji s艂u偶by zdrowia w Powiecie Pyrzyckim: Szpital Powiatowy
w Pyrzycach.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-05-09 12:54:17
Data ostatniej modyfikacji : 2014-05-09 12:54:17
Liczba wy艣wietle艅 : 1589licznik odwiedzin: 12795202