logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 12/2014 z dnia 19 marca 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 12/2014
z dnia 19 marca 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2014 r. W sk艂ad komisji powo艂uje si臋 trzech pracownik贸w Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach oraz dw贸ch przedstawicieli organizacji pozarz膮dowych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Kwota do wykorzystania na rehabilitacj臋 zawodow膮 i spo艂eczn膮 przez Powiat Pyrzycki wynosi w 2014 roku 333 510 z艂 i jest kwot膮 wy偶sz膮 o 38 049 z艂 w stosunku do roku ubieg艂ego. Poniewa偶 w roku 2013, ze wzgl臋du na ograniczone 艣rodki, zrezygnowano mi臋dzy innymi z dofinansowania zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny, proponuje si臋 przeznaczenie kwoty 268 510 z艂 (o 36 459 z艂 wi臋cej ni偶 w roku ubieg艂ym) na realizacj臋 wniosk贸w o dofinansowanie zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze dla os贸b niepe艂nosprawnych. Dlatego proponuje si臋 rezygnacj臋 z dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu si臋 i technicznych, ze zwrotu koszt贸w wyposa偶enia stanowiska pracy osoby niepe艂nosprawnej, udzielania dotacji na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz finansowania koszt贸w szkole艅 os贸b niepe艂nosprawnych organizowanych przez powiatowy urz膮d pracy. Szkolenia dla os贸b niepe艂nosprawnych zostan膮 sfinansowane w ramach programu Nowa Szansa. Proponuje si臋 r贸wnie偶 rezygnacj臋 z dofinansowania uczestnictwa os贸b niepe艂nosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie na rzecz Powiatu Pyrzyckiego nieruchomo艣ci gruntowych. Nieruchomo艣ci te stanowi膮 dwie dzia艂ki znajduj膮ce si臋 w pasie drogowym drogi powiatowej w gminie Kozielice. Gmina Kozielice wyrazi艂a zgod臋 na nieodp艂atne przekazanie tych dzia艂ek Powiatowi Pyrzyckiemu. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta poprosi艂 Bo偶en臋 Gottfried dyrektor Wydzia艂u Geodezji
i Gospodarki Nieruchomo艣ciami o przedstawienie mo偶liwych tryb贸w zbycia nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Pozna艅skiej w Pyrzycach. Bo偶ena Gottfried wyja艣ni艂a, 偶e obecnie nieruchomo艣膰 mo偶na zby膰 w drodze rokowa艅 albo organizowa膰 kolejne przetargi. W trakcie dyskusji ustalono, 偶eby niezw艂ocznie og艂osi膰 rokowania
i ustalono cen臋 wywo艂awcz膮 na 480 tys. z艂.
Kolejna sprawa dotyczy艂a mieszka艅 w budynku przy ul. Szczeci艅skiej
w Pyrzycach, kt贸re Powiat Pyrzycki otrzyma艂 w wyniku zamiany nieruchomo艣ci. Zdecydowano, aby je wystawi膰 na sprzeda偶 i jak najszybciej og艂osi膰 przetarg.
Dyrektor Bo偶ena Gottfried zaproponowa艂a, aby podj膮膰 decyzj臋
o przeznaczeniu nieruchomo艣ci znajduj膮cej si臋 w s膮siedztwie Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach. Na tej dzia艂ce znajduj膮 si臋 niewyko艅czone budynki. Nieruchomo艣膰 zosta艂a darowana Powiatowi przez Skarb Pa艅stwa, ale obecnie Powiat nie ma mo偶liwo艣ci zagospodarowania tej nieruchomo艣ci. Najlepszym rozwi膮zaniem jest nie przyj臋cie darowizny i wystawienie jej na sprzeda偶. Doch贸d ze sprzeda偶y przejmie Skarb Pa艅stwa, ale pewien procent zostanie przekazany Powiatowi. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie rozwi膮zanie.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-05-09 12:54:01
Data ostatniej modyfikacji : 2014-05-09 12:54:01
Liczba wy艣wietle艅 : 1492licznik odwiedzin: 12795198