logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 8/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 8/2014
z dnia 27 lutego 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 zmian wysoko艣ci dotacji przyznanych Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego - zmniejszenie
o 20 400 z艂 oraz Domowi Pomocy Spo艂ecznej - zwi臋kszenie o 16 000 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie roz艂o偶enia na raty sp艂aty wierzytelno艣ci Powiatu Pyrzyckiego. Postanawia si臋 roz艂o偶y膰 na 5 rat sp艂at臋 wierzytelno艣ci z tytu艂u kary pieni臋偶nej w wysoko艣ci 14 640 z艂 na艂o偶onej na Przedsi臋biorstwo Instalacyjno-Budowlane "Suchocki" Roman Suchocki przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach za zaj臋cie pasa drogowego bez zgody zarz膮dcy drogi. Raty b臋d膮 p艂atne od kwietnia do sierpnia 2014 r.
W przypadku nie sp艂acenia w terminie, albo w pe艂nej wysoko艣ci ustalonych rat, pozosta艂a do sp艂aty nale偶no艣膰 staje si臋 natychmiast wymagalna wraz z nale偶nymi odsetkami za zw艂ok臋. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o opracowanie koncepcji Kontraktu Samorz膮dowego. Powiat Pyrzycki mo偶e przyst膮pi膰 do kontraktu opracowywanego przez inne samorz膮dy lub opracowa膰 w艂asn膮 koncepcj臋. W trakcie dyskusji ustalono, 偶e nale偶y zaprosi膰 do wsp贸艂pracy samorz膮dy gminne, przedsi臋biorc贸w i organizacje pozarz膮dowe i przygotowa膰 Kontrakt Samorz膮dowy dla Powiatu Pyrzyckiego.
W najbli偶szym czasie odb臋dzie si臋 spotkanie, na kt贸rym zostan膮 zarysowane ramy zada艅, kt贸re mo偶na zrealizowa膰 w ramach Kontraktu Samorz膮dowego w latach 2014-2020, a na kolejnym spotkaniu zadania zostan膮 skonkretyzowane i uj臋te we wniosku do Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego o zawarcie Kontraktu Samorz膮dowego. Zarz膮d przyj膮艂 taki spos贸b post臋powania w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad.4.

Starosta poinformowa艂 o przebiegu posiedze艅 Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi z艂o偶onej na dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach. Skarga rodziny zast臋pczej dotyczy艂a odebrania dwunastoletniego dziecka z tej rodziny i umieszczenia w domu dziecka. Komisja Rewizyjna uzna艂a t臋 skarg臋 za bezzasadn膮, gdy偶 dyrektor PCPR prowadzi艂a post臋powanie zgodnie z prawem,
a rodzina zast臋pcza nie by艂a w stanie poradzi膰 sobie z problemami tego dziecka. Starosta przedstawi艂 notatk臋 s艂u偶bow膮 sporz膮dzon膮 przez Pe艂nomocnika Starosty ds. Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej, z kt贸rej wynika, 偶e nale偶y oceni膰 czy ta rodzina zast臋pcza posiada odpowiednie kompetencje do sprawowania opieki nad pozosta艂ymi w rodzinie dzie膰mi. Zaproponowa艂, aby t臋 notatk臋 przekaza膰 do Biura Rady Powiatu Pyrzyckiego i do艂膮czy膰 do akt sprawy. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-05-09 12:52:51
Data ostatniej modyfikacji : 2014-05-09 12:52:51
Liczba wy艣wietle艅 : 1520licznik odwiedzin: 12795187