logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 7/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 7/2014
z dnia 19 lutego 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂膮 Zarz膮du powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w w wysoko艣ci 15 395 z艂, pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami z przeznaczeniem na kwalifikacj臋 wojskow膮. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek Geodety Powiatowego o dofinansowanie zakup贸w zwi膮zanych z rozbudow膮 powiatowego systemu geodezyjnego
i kartograficznego ze 艣rodk贸w przeznaczonych na ochron臋 艣rodowiska. Wnioskuje si臋 o dofinansowanie w wysoko艣ci 15 000 z艂. Zgodnie z opini膮 dyrektora Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa zadanie to mo偶e zosta膰 dofinansowane ze 艣rodk贸w przeznaczonych na ochron臋 艣rodowiska. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dofinansowanie zakup贸w zwi膮zanych z rozbudow膮 powiatowego systemu geodezyjnego i kartograficznego w wysoko艣ci 15 000 z艂 ze 艣rodk贸w przeznaczonych na ochron臋 艣rodowiska, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2014 roku zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu
i rekreacji. Zmiana polega na przed艂u偶eniu terminu na sk艂adanie ofert. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego. Ustala si臋 dotacj臋 dla Prywatnego Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce przy Centrum Edukacyjnym "OMNIBUS"
w wysoko艣ci 73,24 z艂 miesi臋cznie na jednego ucznia. Szko艂a otrzymuje dotacj臋 na ka偶dego ucznia, kt贸ry uczestniczy艂 w co najmniej 50 % obowi膮zkowych zaj臋膰 edukacyjnych w danym miesi膮cu, a dotacje miesi臋czne s膮 przekazywane z do艂u ka偶dorazowo na wniosek szko艂y z podan膮 rzeczywist膮 liczb膮 uczni贸w w danym miesi膮cu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Proponuje si臋 dodatki
w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 45 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU 50 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 35 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 35 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 marca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 propozycj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na przej艣cie projektowanym gazoci膮giem przez dzia艂k臋 nr 119/2 po艂o偶on膮 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, stanowi膮c膮 w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane. Zgod臋 udziela Polskiej Sp贸艂ce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia艂 w Poznaniu Zak艂ad w Szczecinie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie w trwa艂y zarz膮d na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych nieruchomo艣ci zaj臋tych pod drogi powiatowe, przej臋tych przez Powiat Pyrzycki na mocy aktu notarialnego z 15 stycznia 2014 r. Repertorium A
nr 195/2014. Nieruchomo艣ci zosta艂y nieodp艂atnie przekazane przez Agencj臋 Nieruchomo艣ci Rolnych. Ustanowienie trwa艂ego zarz膮du na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych pozwoli na pe艂n膮 realizacj臋 cel贸w statutowych tej jednostki, na nieruchomo艣ciach stanowi膮cych pas drogowy dr贸g powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie w trwa艂y zarz膮d na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych nieruchomo艣ci zaj臋tych pod drogi powiatowe, przej臋tych przez Powiat Pyrzycki na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z 22 listopada 2013 r. nr GN-III.7532.4.33.2013.MG. Nieruchomo艣ci stanowi膮ce mienie Skarbu Pa艅stwa na mocy prawa sta艂y si臋 mieniem Powiatu Pyrzyckiego. Ustanowienie trwa艂ego zarz膮du na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych pozwoli na pe艂n膮 realizacj臋 cel贸w statutowych tej jednostki, na nieruchomo艣ciach stanowi膮cych pas drogowy dr贸g powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Andrzej Drabczyk dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych przedstawi艂 propozycj臋 zada艅 inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych w roku 2014. Zarz膮d Powiatu nie podj膮艂 decyzji o wyborze zada艅, odk艂adaj膮c rozpatrzenie tego wniosku na p贸藕niejszy termin. Ustalono jedynie, 偶e w zwi膮zku z deklaracj膮 Burmistrza Pyrzyc o przekazaniu dotacji w wysoko艣ci 50 000 z艂 na budow臋 chodnika wzd艂u偶 drogi powiatowej na odcinku Ryszewko-M艂yny, nale偶y przygotowa膰 i przekaza膰 Burmistrzowi Pyrzyc projekt umowy w sprawie wsp贸lnej realizacji tej inwestycji.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-05-09 12:52:34
Data ostatniej modyfikacji : 2014-05-09 12:52:34
Liczba wy艣wietle艅 : 1474licznik odwiedzin: 12795185