logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 6/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 6/2014
z dnia 11 lutego 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂膮 Zarz膮du powiatu Pyrzyckiego w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2014 roku zada艅 publicznych
w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu i rekreacji. 艢rodki na ten cel, w wysoko艣ci 27 000 z艂 pochodz膮 z rozdzia艂u 75095 i 92695. Zgodnie
z wcze艣niejszymi ustaleniami, w zakresie o艣wiaty i wychowania na opracowanie
i wdro偶enie programu dzia艂a艅 na rzecz dzieci i m艂odzie偶y zaniedbanej wychowawczo, pochodz膮cej z rodzin patologicznych, 偶yj膮cej w trudnych warunkach materialnych, ucz臋szczaj膮cej do Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach przeznaczono kwot臋 4 000 z艂. W zakresie sportu i rekreacji na organizacj臋 szkolenia, oboz贸w sportowych, zawod贸w sportowych oraz udzia艂 w sportowym wsp贸艂zawodnictwie pi艂ki siatkowej i zapas贸w uczni贸w ze szk贸艂 ponadgimnazjalnych
z powiatu pyrzyckiego przeznaczono kwot臋 7 000 z艂. Na organizacj臋 szkolenia oraz udzia艂 w sportowym wsp贸艂zawodnictwie dzieci i m艂odzie偶y ucz臋szczaj膮cej do Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach przeznaczono kwot臋
3 500 z艂. Na upowszechnianie aktywnych form wypoczynku i rekreacji w 艣rodowisku wiejskim oraz koordynacj臋 imprez sportowo-rekreacyjnych o zasi臋gu powiatowym
i wojew贸dzkim przeznaczono kwot臋 5 500 z艂. Na krzewienie idei ruchu olimpijskiego, organizacj臋 Dni Olimpijczyka, prezentacj臋 osi膮gni臋膰 naszych olimpijczyk贸w w艣r贸d dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych przeznaczono kwot臋 1 500 z艂. Na prowadzenie ca艂orocznego wsp贸艂zawodnictwa szkolnych klub贸w krajoznawczo-turystycznych
z terenu powiatu pyrzyckiego, poprzez realizacj臋 przyj臋tego na 2014 r. kalendarza rajd贸w, zlot贸w i z艂az贸w dla dzieci i m艂odzie偶y szkolnej przeznaczono kwot臋 2 000 z艂. W obszarze promocji zdrowia na propagowanie i rozwijanie aktywnych form sp臋dzania czasu wolnego w艣r贸d ludzi starszych, zrzeszonych w Uniwersytecie III wieku przeznaczono kwot臋 3 500 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂膮 Zarz膮du powiatu Pyrzyckiego
w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. "Ochrona 艣rodowiska na akwenach wodnych oraz dekontaminacja masowa na terenie Powiatu Pyrzyckiego", z艂o偶onego w ramach Priorytetu IV Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego oraz dzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji powy偶szego projektu Komendantowi Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach. Projekt polega na doposa偶eniu Krajowego Systemu Ratowniczo - Ga艣niczego na terenie powiatu pyrzyckiego, kt贸rego podstawowym elementem jest Komenda Powiatowa PSP w Pyrzycach. Obejmuje on zakup sprz臋tu, kt贸ry stanowi膰 b臋dzie uzupe艂nienie potencja艂u ratowniczego komendy i umo偶liwi podniesienie efektywno艣ci i skuteczno艣ci prowadzonych dzia艂a艅 przede wszystkim na akwenach wodnych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-05-09 12:52:15
Data ostatniej modyfikacji : 2014-05-09 12:52:15
Liczba wy艣wietle艅 : 1387licznik odwiedzin: 12795113