logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 28/2014 z dnia 6 maja 2014 r.

w sprawie zmiany uchwa艂y Nr 95/2009 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.

Uchwa艂a Nr 28/2014
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 6 maja 2014 r.


w sprawie zmiany uchwa艂y Nr 95/2009 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) oraz art. 36a ust. 1, 2 oraz ust.13 w zwi膮zku z art. 5c pkt. 2) ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Zmienia si臋 搂 1. uchwa艂y Nr 95/2009 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 grudnia 2009 r. nadaj膮c nowe brzmienie:

"搂 1.

Powierza si臋 panu Paw艂owi Palczy艅skiemu stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach na okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.".

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Zarz膮du.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:


Wiktor To艂oczko ........................................
Robert Betyna ........................................
Jaros艂aw Stankiewicz ........................................

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 36 a ust. 1 i 13 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) stanowisko dyrektora szko艂y lub plac贸wki powierza organ prowadz膮cy szko艂臋 na okres 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach mo偶na powierzy膰 to stanowisko na kr贸tszy okres, jednak nie kr贸tszy ni偶 1 rok szkolny.
W Uchwale Nr 95/2009 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach stanowisko dyrektora by艂o powierzone na okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia
31 sierpnia 2014 r., tj. na okres kr贸tszy ni偶 5 lat szkolnych bez wskazania uzasadnienia na skr贸cenie okresu zatrudnienia. Aktualnie wyd艂u偶a si臋 okres powierzenia na stanowisko dyrektora na okre艣lony ustawowo.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-05-09 12:50:59
Data ostatniej modyfikacji : 2014-05-09 12:50:59
Liczba wy艣wietle艅 : 1421licznik odwiedzin: 13017633