logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 19/2014 z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2014 r.

Uchwa艂a Nr 19/2014
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 marca 2014 r.


w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2014 r.


Na podstawie: art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w zwi膮zku z "Programem wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2014" stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XXXI/163/13 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2014, Zarz膮d Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Og艂asza si臋 wyniki konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2014 r.,
jak w za艂膮czniku do uchwa艂y.
搂 2.

Oferentom zostan膮 udzielone dotacje na zasadach okre艣lonych w umowach o wsparcie realizacji zadania zawartych zgodnie z ustaw膮 o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego
i o wolontariacie oraz ustaw膮 o finansach publicznych.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Wiktor To艂oczko ....................................
Robert Betyna ....................................
Jaros艂aw Stankiewicz ....................................
Za艂膮cznik do uchwa艂y Nr 19/2014
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 marca 2014 r.

Wyniki konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2014 r.


Nazwa zadania Nazwa oferenta Kwota dofinansowania w z艂
Konkurs nr 1 - w obszarze o艣wiaty i wychowania - zadanie :"dzia艂ania na rzecz dzieci i m艂odzie偶y zaniedbanej wychowawczo".

Opracowanie i wdro偶enie programu dzia艂a艅 na rzecz dzieci i m艂odzie偶y zaniedbanej wychowawczo, pochodz膮cej z rodzin patologicznych, 偶yj膮cej w trudnych warunkach materialnych, ucz臋szczaj膮cej do SOSW w Pyrzycach
"Kolbergowski 艣wiat ba艣ni polskich w wychowaniu i edukacji" - warsztaty dla uczni贸w OSW w Pyrzycach oraz nauczycieli i wychowawc贸w plac贸wek Powiatu Pyrzyckiego. Stowarzyszenie Fabryka Dobrego Czasu 4000
Konkurs nr 1 - w obszarze sport i rekreacja - zadanie:

"Organizacja szkolenia, oboz贸w sportowych, zawod贸w sportowych oraz udzia艂 w sportowym wsp贸艂zawodnictwie pi艂ki siatkowej ch艂opc贸w uzdolnionych uczni贸w ze szk贸艂 ponadgimnazjalnych z powiatu pyrzyckiego". LMKS "呕ak-Espadon" Pyrzyce 3500
Konkurs nr 2 - w obszarze sport i rekreacja - zadanie:

"Organizacja szkolenia, oboz贸w sportowych, zawod贸w sportowych oraz udzia艂 w sportowym wsp贸艂zawodnictwie w dyscyplinie zapasy uzdolnionej m艂odzie偶y ze szk贸艂 ponadgimnazjalnych z powiatu pyrzyckiego". LKS "Spartakus" Pyrzyce ZAPASY 3500
Konkurs nr 3 - w obszarze sport i rekreacja - zadanie:

"Organizacja szkolenia oraz udzia艂 w sportowym wsp贸艂zawodnictwie dzieci i m艂odzie偶y ucz臋szczaj膮cej do Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach". UKS "Kleks" Pyrzyce 3500

Konkurs nr 4 - w obszarze sport i rekreacja - zadanie:

"Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku i rekreacji w 艣rodowisku wiejskim oraz koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasi臋gu powiatowym i wojew贸dzkim (Powiatowe i Wojew贸dzkie Igrzyska LZS) ". Powiatowe Zrzeszenie LZS Pyrzyce 5500

Konkurs nr 5 - w obszarze sport i rekreacja - zadanie:

"Krzewienie idei ruchu olimpijskiego, organizacja Dni Olimpijczyka, prezentacja osi膮gni臋膰 naszych olimpijczyk贸w" w艣r贸d dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych". Pyrzycki Klub Olimpijczyka 1500
Konkurs nr 6 - w obszarze sport i rekreacja - zadanie:
"organizacja imprez turystycznych"

"Prowadzenie ca艂orocznego wsp贸艂zawodnictwa szkolnych klub贸w krajoznawczo-turystycznych z terenu powiatu pyrzyckiego, poprzez realizacj臋 przyj臋tego na 2014r. Kalendarza rajd贸w, zlot贸w i z艂az贸w dla dzieci i m艂odzie偶y szkolnej". Polskie Towarzystwo Krajoznawczo-Turystyczne Regionalny Oddzia艂 Szczeci艅ski - Klub PTTK Ziemi Pyrzyckiej 2000
Konkurs nr 1 w obszarze promocja zdrowia - zadanie:
"propagowanie zdrowego stylu 偶ycia"

"Propagowanie i rozwijanie aktywnych form sp臋dzania czasu wolnego w艣r贸d ludzi starszych, zrzeszonych w Uniwersytecie III Wieku" Uniwersytet III Wieku 3500
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-05-09 12:44:01
Data ostatniej modyfikacji : 2014-05-09 12:44:01
Liczba wy艣wietle艅 : 1442licznik odwiedzin: 13016334