logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 18/2014 z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2014 r.

Uchwa艂a Nr 18/2014
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 19 marca 2014 r.


w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2014 r.


Na podstawie: art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) w zwi膮zku z 搂14 ust. 1 "Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2014" stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XXXI/163/13 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2014, Zarz膮d Powiatu uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1.

Powo艂uje si臋 komisj臋 konkursow膮 w sk艂adzie:

1. Andrzej Jakie艂a - dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach - przewodnicz膮cy Komisji;
2. Beata Kwiecie艅 - g艂贸wny specjalista Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach;
3. Pawe艂 Le艣niewski - g艂贸wny specjalista Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach;
4. Teresa Mamos - przewodnicz膮ca Zarz膮du Oddzia艂u Terenowego Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 66 w Pyrzycach;
5. Mariusz Marek Przybylski - prezes Zarz膮du Stowarzyszenia "Nasz Szpital" w Pyrzycach.

do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2014 roku.

搂 2.

Dokonanie oceny merytorycznej z艂o偶onych ofert nast臋puje na formularzu "Karta oceny oferty" b臋d膮cym za艂膮cznikiem do uchwa艂y.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego
Wiktor To艂oczko
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-05-09 12:43:28
Data ostatniej modyfikacji : 2014-05-09 12:43:28
Liczba wy艣wietle艅 : 1271licznik odwiedzin: 13000898