logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 15/2014 z dnia 4 marca 2014 r.

w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyrzycach do projektu

Uchwa艂a Nr 15/2014
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 4 marca 2014 r.

w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyrzycach do projektu "Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szko艂a" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytet III, Dzia艂anie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szk贸艂.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂1.
1. Zatwierdza si臋 przyst膮pienie Powiatu Pyrzyckiego/Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyrzycach do projektu "Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szko艂a" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytet III, Dzia艂anie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szk贸艂.
2. Projekt, o kt贸rym mowa w ust. 1 stanowi za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂2.
1. Udziela si臋 pe艂nomocnictwa dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pyrzycach, pani Teresie Mamos do:
1) reprezentowania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w ramach projektu, o kt贸rym mowa w 搂 1 niniejszej uchwa艂y;
2) do podpisania umowy o przyst膮pieniu do projektu "Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szko艂a" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytet III, Dzia艂anie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szk贸艂 oraz do podpisywania aneks贸w do tej umowy;
3) wykonywania wszelkich czynno艣ci wynikaj膮cych z realizacji projektu, w tym: prowadzenie korespondencji, podpisywanie wniosk贸w o p艂atno艣膰, podpisywanie formularzy zmian do wniosk贸w o dofinansowanie, podpisywanie aneks贸w do umowy o dofinansowanie.

2. Pe艂nomocnictwa udziela si臋 na czas nieokre艣lony od dnia 4 marca 2014 r.
3. Pe艂nomocnictwo wygasa z chwil膮 jego odwo艂ania lub w dniu rozwi膮zania stosunku pracy z pe艂nomocnikiem.

搂3.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pyrzycach.

搂4.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Wiktor To艂oczko ....................................
Robert Betyna ....................................
Jaros艂aw Stankiewicz ....................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-05-09 12:42:12
Data ostatniej modyfikacji : 2014-05-09 12:42:12
Liczba wy艣wietle艅 : 1423licznik odwiedzin: 13016214