logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 8/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.

Przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Uchwa艂a Nr 8/2014
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie:
1. Przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. "Ochrona 艣rodowiska na akwenach wodnych oraz dekontaminacja masowa na terenie Powiatu Pyrzyckiego", z艂o偶onego w ramach Priorytetu IV Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego oraz
2. Udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji powy偶szego projektu Komendantowi Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) w zwi膮zku z art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 ze zmianami) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:
搂1.
Wyra偶a si臋 wol臋 przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. "Ochrona 艣rodowiska na akwenach wodnych oraz dekontaminacja masowa na terenie Powiatu Pyrzyckiego", z艂o偶onego w ramach Priorytetu IV Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
搂2.
1. Zatwierdza si臋 przyst膮pienie Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach jako realizatora do projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego opisanego w 搂 1 .
2. Projekt, o kt贸rym mowa w ust. 1 stanowi za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.
搂3.
1. Udziela si臋 pe艂nomocnictwa Komendantowi Powiatowemu Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach Panu bryg. Miros艂awowi Rabiedze do:
a) reprezentowania Zarz膮du Powiatu w ramach projektu o kt贸rym mowa w 搂 1 niniejszej uchwa艂y;
b) przyst膮pienia do realizacji projektu i podpisania umowy w ramach Priorytetu IV Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Urz臋dem Marsza艂kowskim Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego oraz podpisywania aneks贸w do tej umowy;
c) wykonywania wszelkich czynno艣ci wynikaj膮cych z realizacji projektu.
d) Pe艂nomocnik w granicach posiadanego umocowania mo偶e udzieli膰 dalszego pe艂nomocnictwa pracownikowi jednostki.
2. Pe艂nomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokre艣lony od dnia 14 lutego 2014 roku.
3. Pe艂nomocnictwo wygasa z chwil膮 jego odwo艂ania lub w dniu rozwi膮zania stosunku pracy z pe艂nomocnikiem.
搂4.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Komendantowi Powiatowemu Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach.
搂5.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:

Wiktor To艂oczko ....................................
Robert Betyna ....................................
Jaros艂aw Stankiewicz ....................................
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF198.2 KB POBIERZza艂膮cznik2014-02-21 07:49:35818

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-02-21 07:49:16
Data ostatniej modyfikacji : 2014-02-21 07:49:16
Liczba wy艣wietle艅 : 1707licznik odwiedzin: 13014072