logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 4/2014
z dnia 27 stycznia 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu dochod贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu dochod贸w i wydatk贸w o kwot臋
140 000 z艂 w zwi膮zku brakiem zgody na utworzenie wydzielonego rachunku bankowego. Kwota ta zosta艂a zapisana w uchwale bud偶etowej w pozycjach dochod贸w i wydatk贸w w艂asnych o艣wiatowych jednostek bud偶etowych. Dodatkowo wnioskuje si臋 o uruchomienie nowego rozdzia艂u 83410, w celu obj臋cia ucznia ubezpieczeniem zdrowotnym. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu doda艂, 偶e wprowadzenie wnioskowanych zmian wymaga zmiany uchwa艂y bud偶etowej oraz uchwa艂y rady powiatu w sprawie zmian w bud偶ecie na rok 2014. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownych projekt贸w uchwa艂.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Jakie艂臋, aby przedstawi艂 informacj臋 o wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli. Informacja zawiera艂a wynagrodzenia nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach prowadzonych przez Powiat Pyrzycki w roku 2013. Samorz膮dy s膮 zobowi膮zane utrzymywa膰 minimalne kwoty wydatk贸w na ten cel. W przypadku nie zachowania tych kwot, nauczycielom nale偶y si臋 jednorazowe wyr贸wnanie p艂acy. W powiecie pyrzyckim w roku 2013 wydatki by艂y wy偶sze od minimalnych. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego
w 2014 r. Rozk艂ad uzyska艂 akceptacj臋 w贸jt贸w i burmistrz贸w z terenu powiatu pyrzyckiego oraz samorz膮du aptekarskiego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia stanowiska o sprzeciwie wobec projektu powrotu do podzia艂u administracyjnego kraju na 49 wojew贸dztw oraz likwidacji powiat贸w. W zwi膮zku
z zaistnia艂膮 w przestrzeni publicznej dyskusj膮 zmierzaj膮c膮 do budowania poparcia inicjatywy na rzecz powrotu do podzia艂u administracyjnego kraju na 49 wojew贸dztw
i likwidacji struktury samorz膮d贸w powiatowych Zarz膮d id膮c 艣ladem innych powiat贸w proponuje Radzie wyra偶enie sprzeciwu wobec tego projektu. Zarz膮d przyj膮艂 projekt
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-02-04 13:48:03
Data ostatniej modyfikacji : 2014-02-04 13:48:03
Liczba wy艣wietle艅 : 1358licznik odwiedzin: 12794356