logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 3/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 3/2014
z dnia 20 stycznia 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie finansowym Powiatowego Urz臋du Pracy. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie dochod贸w o kwot臋 5 102 z艂 w zwi膮zku
z otrzymaniem dotacji w ramach projektu "Doce艅 siebie". Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu doda艂, 偶e wprowadzenie wnioskowanej zmiany wymaga uchwa艂y rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na 2014 rok. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e do bud偶etu wprowadzane s膮 dotacje w 艂膮cznej wysoko艣ci 545 848,08 z艂 z przeznaczeniem na realizacj臋 projekt贸w "Dyplom i matura kluczem do sukcesu" i "Nauka moj膮 szans膮". Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na 2014 rok. Uchwa艂a dokonuje si臋 przesuni臋cia 艣rodk贸w w wysoko艣ci 24 480 z艂 pomi臋dzy rozdzia艂ami. Z rezerwy og贸lnej przeznacza si臋 艣rodki na sfinansowanie wk艂adu w艂asnego w projekcie "Nauka moj膮 szans膮". Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o ustalenie tematyki i wysoko艣ci dotacji na realizacj臋 zada艅 publicznych. Ustalono, 偶e dotacje b臋d膮 udzielane w dziedzinach takich jak w roku poprzednim. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostanie wzi臋ty pod uwag臋 fakt, 偶e niekt贸re dotowane dotychczas sekcje dyscyplin sportowych, przesta艂y funkcjonowa膰. W zakresie upowszechniania aktywnych form wypoczynku i rekreacji w艣r贸d dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych zrezygnowano
z dotowania zawod贸w w w臋dkarstwie sp艂awikowym. 艢rodki przeznaczone na dotowanie zada艅 publicznych, zapisane w bud偶ecie na rok 2014, zosta艂y zmniejszone o 50 %, dlatego wysoko艣ci poszczeg贸lnych dotacji r贸wnie偶 ulegn膮 zmniejszeniu. Ostateczne kwoty dotacji zostan膮 ustalone na nast臋pnym posiedzeniu Zarz膮du. Taka decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie zakupu pompy rezerwowej do przepompowni 艣ciek贸w w Szpitalu Powiatowym. Wed艂ug opinii Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa taki wydatek mo偶e zosta膰 poniesiony ze 艣rodk贸w przeznaczonych na ochron臋 艣rodowiska. Wnioskuje si臋 o przekazanie kwoty 4 606,35 z艂, kt贸ra obejmuje zakup pompy, regulatora p艂ywakowego, przy艂膮cza, 艂a艅cucha i koszty transportu. Zgodnie z ustaw膮 Prawo ochrony 艣rodowiska taka inwestycja mo偶e by膰 dofinansowana. W zwi膮zku z tym Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dofinansowanie w wysoko艣ci 3 936 z艂, obejmuj膮ce tylko zakup pompy. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szko艂y Zawodowej dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU w Pyrzycach. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie o艣wiaty, od 1 wrze艣nia 2012 r. rekrutacja do pierwszej klasy Zasadniczej Szko艂y Zawodowej dla Doros艂ych nie by艂a prowadzona. A w roku szkolnym 2012/2013 nauk臋 zako艅czyli s艂uchacze ostatniego semestru. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zamiaru likwidacji 2-letniego Uzupe艂niaj膮cego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU w Pyrzycach. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie o艣wiaty, od 1 wrze艣nia 2012 r. rekrutacja do pierwszej klasy dwuletniego Uzupe艂niaj膮cego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego nie by艂a prowadzona. A w roku szkolnym 2012/2013 nauk臋 zako艅czyli s艂uchacze ostatniego semestru. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-02-04 13:47:42
Data ostatniej modyfikacji : 2014-02-04 13:47:42
Liczba wy艣wietle艅 : 1520licznik odwiedzin: 12795290