logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 1/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 1/2014
z dnia 8 stycznia 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na odroczenie terminu p艂atno艣ci nale偶nej Domowi Pomocy Spo艂ecznej. O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
w Lipianach zwr贸ci艂 si臋 z pro艣b膮 o przed艂u偶enie terminu zap艂aty faktury 261/12/2013 na kwot臋 13 404,07 z艂, za pobyt os贸b w Domu Pomocy Spo艂ecznej. W drugim p贸艂roczu 2013 r. skierowano do DPS dodatkowe trzy osoby, a wydatku tego nie uj臋to w planie finansowym. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na odroczenie terminu p艂atno艣ci do dnia 3 stycznia 2014 r., w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na utworzenie w roku 2014 wydzielonego rachunku bankowego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU. Na wydzielonym rachunku by艂y by gromadzone dochody z tytu艂u dobrowolnych wp艂at, spadk贸w, zapis贸w, darowizn, odszkodowa艅, odsetek oraz wszelkich us艂ug 艣wiadczonych przez jednostk臋. Dochody te by艂yby przeznaczone na realizacj臋 bie偶膮cych zada艅 jednostki. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e 藕r贸d艂a dochod贸w gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenie musi by膰 okre艣lone w uchwale rady powiatu. W projekcie bud偶etu powiatu na rok 2014 zosta艂 okre艣lony plan dochod贸w i wydatk贸w w艂asnych Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU. Dotyczy on w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdzia艂u 85410 - Internaty i bursy szkolne. Dochody w paragrafie 0830 - wp艂ywy
z us艂ug obejmuj膮 kwot臋 140 000 z艂. Podstaw臋 do otwarcia wydzielonego rachunku stanowi odr臋bna uchwa艂a rady powiatu. Zarz膮d rozpatrzy艂 wniosek w kontek艣cie innych jednostek o艣wiatowych, kt贸re te偶 mog膮, na podstawie ustawy o finansach publicznych prowadzi膰 wydzielone rachunki. Obowi膮zuj膮cy dotychczas system finansowania jednostek o艣wiatowych dzia艂a poprawnie. Dochody uzyskiwane przez jednostki trafiaj膮 do tych jednostek i Zarz膮d nie widzi konieczno艣ci wprowadzania dodatkowych, wydzielonych rachunk贸w. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na utworzenie
w roku 2014 wydzielonego rachunku bankowego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du nad nieruchomo艣ci膮 oznaczon膮 jako dzia艂ka nr 66, po艂o偶on膮 w obr臋bie ewidencyjnym Czernice 9. Trwa艂y zarz膮dca - Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Pyrzycach nie u偶ytkuje tej nieruchomo艣ci i jest ona zb臋dna do realizacji cel贸w statutowych. W bud偶ecie jednostki nie zabezpieczono 艣rodk贸w na pokrycie koszt贸w zwi膮zanych z utrzymaniem nieruchomo艣ci. Koszty te nie mog膮 by膰 zaliczane do koszt贸w utrzymania wychowank贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wygaszenie trwa艂ego zarz膮du, jednak nie wcze艣niej ni偶 z dniem 31 grudnia 2014 r. Koszty zwi膮zane
z prowadzeniem zarz膮du, w tym okresie, b臋d膮 refundowane z bud偶etu powiatu. Takie rozwi膮zanie Zarz膮d zaakceptowa艂 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wykaz nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego przeznaczonych do sprzeda偶y i zaproponowa艂 okre艣lenie procedur ich sprzeda偶y. W oparciu o informacje dotycz膮ce dotychczasowych przetarg贸w oraz aktualno艣ci wycen, przedstawionych przez Bo偶en臋 Gottfried dyrektor Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami ustalono, 偶e niezw艂ocznie nale偶y dokona膰 wyceny nieruchomo艣ci po by艂ym Domu Dziecka w Czernicach i og艂osi膰 przetarg na jej sprzeda偶 obni偶aj膮c cen臋 wywo艂awcz膮 do 50 % warto艣ci. Aby mo偶na by艂o dokona膰 takiej obni偶ki nale偶y uchyli膰 uchwa艂臋 Nr XXXVI/201/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego oraz upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu do udzielenia bonifikaty, zmienionej uchwa艂膮 Nr XVI/90/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 marca 2012 r. Wcze艣niej mo偶na og艂osi膰 przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach, r贸wnie偶 obni偶aj膮c cen臋 wywo艂awcz膮 do 50 % warto艣ci. W tym samym czasie nale偶y og艂osi膰 przetarg na trzy nieruchomo艣ci niezabudowane, powsta艂e z podzia艂u dzia艂ki nr 15, po艂o偶one przy ul. S艂owackiego bez zmiany ceny i nieruchomo艣膰 niezabudowan膮 nr 18 po艂o偶on膮 przy ul. M艂odych Technik贸w w Pyrzycach, obni偶aj膮c cen臋 o 30%. Zarz膮d zaakceptowa艂 tak膮 procedur臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-02-04 13:46:53
Data ostatniej modyfikacji : 2014-02-04 13:46:53
Liczba wy艣wietle艅 : 1557licznik odwiedzin: 12795242