logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 63/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.PROTOK脫艁 Nr 63/2013
z dnia 12 grudnia 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Wicestarosta Robert Betyna powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o uwzgl臋dnienie w bud偶ecie powiatu na rok 2014 艣rodk贸w na zakup sprz臋tu i oprogramowania do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Krzysztof Kunce Geodeta Powiatowy uzasadniaj膮c wniosek wyja艣ni艂, 偶e serwer, na kt贸rym opiera si臋 powiatowy zas贸b geodezyjny i kartograficzny pochodzi z 2007 roku, a oprogramowanie pochodzi
z przed 13 lat. W roku 2014 zaczn膮 obowi膮zywa膰 nowe regulacje prawne powoduj膮ce zmiany w systemach informatycznych. Zmian tych nie b臋dzie mo偶na wprowadzi膰 na obecnie funkcjonuj膮cym w powiecie systemie GEO-INFO. Konieczne jest zakupienie nowego sprz臋tu i oprogramowania, aby rozbudowa bazy danych, wed艂ug nowych przepis贸w, mog艂a zosta膰 przeprowadzona. Skierowano wniosek do Wojew贸dzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
o dofinansowanie tej inwestycji. Niestety w bud偶ecie Wojewody na ten rok, jak i na rok 2014 nie ma 艣rodk贸w na ten cel. Potrzeby finansowe wynosz膮 ok. 45 tys. z艂. Zarz膮d w obecnej chwili nie posiada dodatkowych 艣rodk贸w, kt贸re m贸g艂by przeznaczy膰 na t臋 inwestycj臋. Jednak zgadza si臋 z konieczno艣ci膮 usprawnienia funkcjonowania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i rozwa偶y powt贸rnie ten wniosek po przyj臋ciu bud偶etu pa艅stwa na rok 2014 i otrzymaniu ostatecznych wysoko艣ci kwot dotacji. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na uruchomienie funduszu nagr贸d w bud偶ecie Domu Pomocy Spo艂ecznej. 艢rodki w wysoko艣ci 42 000 z艂, przeznaczone na wyp艂at臋 nagr贸d dla 65 pracownik贸w, zosta艂y zaplanowane
w bud偶ecie Domu Pomocy Spo艂ecznej na rok 2013. Wyp艂ata nagr贸d nie spowoduje wzrostu koszt贸w utrzymania mieszka艅c贸w plac贸wki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przesuni臋cie 艣rodk贸w mi臋dzy paragrafami w bud偶ecie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Wnioskuje si臋 o przesuni臋cie 艂膮cznej kwoty 11 tys. z艂 z paragraf贸w 4270, 4410 i 4210 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie bud偶etu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie 艣rodk贸w na wynagrodzenia osobowe o kwot臋 50 tys. z艂. Niedoszacowanie bud偶etu w tym paragrafie wynika z konieczno艣ci dodatkowego zatrudnienia nauczycieli i wyp艂aty odprawy emerytalnej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie dochod贸w na rok 2013
w bud偶ecie Powiatowego Urz臋du Pracy. Jednostka otrzyma艂a dotacj臋 w wysoko艣ci 2 887 z艂 z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu "Piramida kompetencji II edycja". Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o przesuni臋cie 艣rodk贸w w bud偶ecie na rok 2013 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie 艣rodk贸w na bie偶膮ce wydatki poprzez przesuni臋cie kwoty 69 200 z艂 z wydatk贸w inwestycyjnych. Skarbnik zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e zmniejszenie wydatk贸w inwestycyjnych pogorszy relacj臋 wska藕nik贸w okre艣lonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013. Uchwa艂膮 wprowadza si臋 do bud偶etu dotacj臋 przekazan膮 Powiatowemu Urz臋dowi Pracy. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w wnioskowanych przez dyrektor贸w jednostek organizacyjnych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o zaj臋cie stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Funkcjonowanie jednostki w roku 2014 jest zagro偶one z powodu niedoszacowanego bud偶etu na ten rok, przyznanego przez Wojewod臋. Realne koszty funkcjonowania wynosz膮 164 235 z艂, a zaplanowana dotacja wynosi 61 000 z艂. W latach poprzednich Zarz膮d dofinansowywa艂 dzia艂alno艣ci Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania
o Niepe艂nosprawno艣ci, jednak w roku 2014 nie b臋dzie takiej mo偶liwo艣ci. Je偶eli Wojewoda zamierza zleca膰 Powiatowi realizacj臋 zada艅, to powinien przekazywa膰 na ich realizacj臋 odpowiednie 艣rodki. Nale偶y przedstawi膰 Wojewodzie jakie 艣rodki s膮 niezb臋dne do funkcjonowania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania
o Niepe艂nosprawno艣ci i wnioskowa膰 o ich przekazanie. Je偶eli 艣rodki nie zostan膮 przekazane, to nie b臋dzie mo偶liwe realizowanie zleconych zada艅. Zarz膮d przyj膮艂 takie stanowisko w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-02-04 13:45:21
Data ostatniej modyfikacji : 2014-02-04 13:45:21
Liczba wy艣wietle艅 : 1440licznik odwiedzin: 12795235