logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 4/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego

Uchwa艂a Nr 4/2014
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 14 stycznia 2014 r.

w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego


Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z p贸藕niejszymi zmianami) oraz art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p贸藕niejszymi zmianami), uchwala co nast臋puje:

搂 1

Ustala si臋 wytyczne, do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego okre艣laj膮ce zasady, tryb i terminy opracowania materia艂贸w w przedmiotowym zakresie, stanowi膮ce za艂膮czniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwa艂y.

搂 2

Przedmiotem informacji o stanie mienia powiatowego s膮 dane dotycz膮ce :
1) grunt贸w zestawionych wg tytu艂贸w w艂adania i rodzaj贸w u偶ytkowania z wyszczeg贸lnieniem ich warto艣ci ksi臋gowej,
2) budynk贸w i budowli zestawionych wg tytu艂贸w w艂adania i rodzaj贸w u偶ytkowania wraz z ich ksi臋gow膮 wycen膮 warto艣ci brutto i netto (po aktualnym umorzeniu),
3) innych sk艂adnik贸w mienia nie wymienionych w pkt 1 i 2 wg wyceny ksi臋gowej brutto i netto,
4) zmian w stanie mienia w zakresie okre艣lonym w pkt 1 i 2 od dnia z艂o偶enia poprzedniej informacji,
5) warto艣膰 dochod贸w uzyskanych z tytu艂u wykonywania prawa w艂asno艣ci i innych praw maj膮tkowych w okresie obj臋tym informacj膮,
6) innych danych o zdarzeniach maj膮cych wp艂yw na stan mienia powiatowego.

搂 3

Informacj臋, o kt贸rej mowa w 搂 2 sporz膮dza si臋 za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

搂 4

Materia艂y w zakresie okre艣lonym w 搂 2 opracowuj膮:

1) Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami Starostwa Powiatu Pyrzyckiego przy wsp贸艂udziale Wydzia艂u Finansowego Starostwa Powiatu Pyrzyckiego, w odniesieniu do sk艂adnik贸w mienia powiatu w stosunku do kt贸rego wykonuje funkcje w艂a艣cicielskie (grunty, budynki i budowle).
2) Jednostki organizacyjne Powiatu Pyrzyckiego, w odniesieniu do sk艂adnik贸w mienia powiatu b臋d膮cego w ich u偶ytkowaniu.


搂 5

Wydzia艂y i jednostki organizacyjne wyszczeg贸lnione w 搂 4 sporz膮dzone w wymaganym zakresie informacje liczbowe i opisowe, przeka偶膮 do Wydzia艂u Finansowego (pok贸j Nr 122) Starostwa Powiatu Pyrzyckiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2014 r.

搂 6

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego przedk艂ada informacj臋 zbiorcz膮 o stanie mienia powiatowego Radzie Powiatu Pyrzyckiego w terminie do dnia 31 marca 2014 r.

搂 7

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.

搂 8

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.1. Wiktor To艂oczko ............................
2. Robert Betyna
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?37 KB POBIERZza艂膮cznik2014-01-17 10:41:48580

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-01-17 10:41:37
Data ostatniej modyfikacji : 2014-01-17 10:41:37
Liczba wy艣wietle艅 : 1582licznik odwiedzin: 13000950