logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 3/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2014 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu

Uchwa艂a Nr 3/2014
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 14 stycznia 2014 r.


w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2014 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu


Na podstawie art. 247, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p贸藕niejszymi zmianami) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1.

1. Zobowi膮zuje si臋 jednostki organizacyjne powiatu do przekazywania w roku 2014 osi膮ganych dochod贸w stanowi膮cych dochody bud偶etu powiatu, w terminie do 5-tego dnia roboczego miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym dochody zosta艂y osi膮gni臋te, na ni偶ej podany rachunek bankowy:
Bank Gospodarki 呕ywno艣ciowej S.A.
Oddzia艂 Operacyjny w Pyrzycach
41 2030 0045 1110 0000 0054 7320
2. Dochody osi膮gni臋te w miesi膮cu grudniu 2014 r. nale偶y przekaza膰 na wy偶ej wskazany rachunek bankowy w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.
3. Na przelewie nale偶y zaznaczy膰 jakiego dzia艂u, rozdzia艂u i paragrafu klasyfikacji bud偶etowej dotycz膮 przekazywane dochody.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


1. Wiktor To艂oczko ............................
2. Robert Betyna ............................
3. Jaros艂aw Stankiewicz ............................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-01-17 10:40:49
Data ostatniej modyfikacji : 2014-01-17 10:40:49
Liczba wy艣wietle艅 : 1515licznik odwiedzin: 13016695