logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
UCHWA艁A Nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2014 rok


UCHWA艁A Nr 1/2014

Z A R Z 膭 D U P O W I A T U P Y RZ Y C K I E G O

z dnia 14 stycznia 2014 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2014 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p贸藕niejszymi zmianami), oraz Uchwa艂y Nr XXXIII/172/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2014 rok, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

1. Ustala si臋 plan finansowy bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2014 rok, obejmuj膮cy:
- dochody bud偶etu w wysoko艣ci 40.066.719,23 z艂
- wydatki bud偶etu w wysoko艣ci 40.066.719,23 z艂,
w szczeg贸艂owo艣ci dzia艂, rozdzia艂, paragraf - stanowi膮cy za艂膮cznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwa艂y.

2. Plany finansowe dochod贸w i wydatk贸w wg jednostek organizacyjnych w szczeg贸艂owo艣ci dzia艂, rozdzia艂, paragraf stanowi膮 za艂膮czniki Nr 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 do niniejszej uchwa艂y.
搂 2

1. Ustala si臋 plan finansowy dochod贸w i wydatk贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami jednostkom samorz膮du terytorialnego, zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 3.

2. Ustala si臋 plan finansowy dochod贸w bud偶etu pa艅stwa zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej realizowanych przez jednostki samorz膮du terytorialnego zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 19.

3. Ustala si臋 plan dochod贸w i wydatk贸w rachunk贸w dochod贸w w艂asnych o艣wiatowych jednostek bud偶etowych zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 20.

搂 3

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂 4

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.1. Wiktor To艂oczko ............................
2. Robert Betyna ............................
3. Jaros艂aw Stankiewicz ............................
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP172.1 KB POBIERZza艂膮czniki2014-01-17 10:39:45718

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-01-17 10:38:59
Data ostatniej modyfikacji : 2014-01-17 10:38:59
Liczba wy艣wietle艅 : 1611licznik odwiedzin: 13000938