logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 96/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego

Uchwa艂a Nr 96/2013
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu
wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w zwi膮zku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z p贸藕n. zm.) uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1.

Zatwierdza si臋 do realizacji przez Powiat Pyrzycki projekt wsp贸艂finansowany z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytet IX Rozw贸j wykszta艂cenia i kompetencji w regionach: Dzia艂anie 9.2 Podniesienie atrakcyjno艣ci
i jako艣ci szkolnictwa zawodowego, pn. "Najlepszy w zawodzie".

搂 2.

Przyst臋puje si臋 do realizacji zatwierdzonego projektu w roku bud偶etowym 2014.

搂 3.

Realizacj臋 projektu, o kt贸rym mowa w 搂 1 powierza si臋 dyrektorowi Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Wiktor To艂oczko ....................................
Robert Betyna ....................................
Jaros艂aw Stankiewicz ....................................


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-01-17 10:29:14
Data ostatniej modyfikacji : 2014-01-17 10:29:14
Liczba wy艣wietle艅 : 1537licznik odwiedzin: 13015200