logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 59/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.PROTOK脫艁 Nr 59/2013
z dnia 26 listopada 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. W zwi膮zku ze zmianami organizacyjnymi w zatrudnieniu nauczycieli wnioskuje si臋 o dokonanie przesuni臋cia pomi臋dzy dzia艂ami i rozdzia艂ami 艣rodk贸w w wysoko艣ci 87 tys. z艂. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e realizacja tego wniosku mo偶e nast膮pi膰 cz臋艣ciowo w formie uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego, a w cz臋艣ci dotycz膮cej przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy dzia艂ami wymagana jest uchwa艂a Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za
i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownych uchwa艂.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym Domu Pomocy Spo艂ecznej. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu o kwot臋 75 tys. z艂 pochodz膮c膮 z dochod贸w z bie偶膮cej dzia艂alno艣ci. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e do realizacji tego wniosku wymagana jest uchwa艂a Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 plan finansowy Szpitala Powiatowego na rok 2013. Plan uwzgl臋dnia stan po po艂膮czeniu Szpitala Powiatowego z Zak艂adem Opieku艅czo-Leczniczym i zosta艂 pozytywnie zaopiniowany przez Rad臋 Spo艂eczn膮 dzia艂aj膮ca przy Szpitalu Powiatowym. Zarz膮d przyj膮艂 plan w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego
za II i III kwarta艂 2013 r. W II kwartale jednostka uzyska艂a ujemny wynik finansowy
w wysoko艣ci 83 026,71 z艂 przy planowanym ujemnym wyniku finansowym
w wysoko艣ci 294 196 z艂. W trzecim kwartale wynik wyni贸s艂 minus 194 913,66 z艂 i by艂 nieznacznie ni偶szy od planowanego. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdania w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie wynagrodzenia dodatkowego dyrektorowi Szpitala Powiatowego za II i III kwarta艂 2013 r. w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du na cz臋艣ci budynku przy ul. M艂odych Technik贸w 5a i okre艣lenie formy jej przekazanej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wnioskuje si臋 o dokonanie zamiany pomi臋dzy Powiatem Pyrzyckim a Wojewod膮 Zachodniopomorskim reprezentuj膮cym Skarb Pa艅stwa. Pomieszczenia przygotowane na siedzib臋 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przesz艂yby na w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa, a Powiat przej膮艂by 3 lokale mieszkalne w budynku przy ul. Szczeci艅skiej 21A obecnie u偶ytkowane przez Zachodniopomorski Zarz膮d Melioracji i Urz膮dze艅 Wodnych. Do czasu podpisania aktu notarialnego w sprawie takiej zamiany, zostanie podpisana umowa u偶yczenia pomieszcze艅 na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na taki spos贸b przekazania nieruchomo艣ci w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-12-13 08:12:13
Data ostatniej modyfikacji : 2013-12-13 08:12:13
Liczba wy艣wietle艅 : 1398licznik odwiedzin: 12794321