logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 55/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.PROTOK脫艁 Nr 55/2013
z dnia 14 listopada 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wnioskuje si臋
o przeniesienie kwoty 3 818 z艂 z paragrafu 4010 do paragrafu 4020. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o sfinansowanie pi臋ciu zada艅 realizowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych ze 艣rodk贸w przeznaczonych w bud偶ecie powiatu na ochron臋 艣rodowiska i gospodark臋 wodn膮. Zadania te poprawi艂y stosunki wodne
w rejonie dr贸g powiatowych i mog膮 by膰 sfinansowane ze 艣rodk贸w na ochron臋 艣rodowiska i gospodark臋 wodn膮. 艁膮czna warto艣膰 wykonanych prac wynosi 57 900 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 projekt bud偶etu powiatu na rok 2014. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e wska藕niki, o kt贸rych mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zosta艂y wyliczone przy uwzgl臋dnieniu wykonania bud偶etu za trzeci kwarta艂 2013 r. W trakcie dyskusji ustalono, 偶e nale偶y wprowadzi膰 zmiany w planowanych dochodach
i wydatkach, bior膮c pod uwag臋 tendencj臋 kszta艂towania si臋 dochod贸w i wydatk贸w
w bie偶膮cym roku. Zarz膮d poprosi艂 Skarbnika o wprowadzenie om贸wionych poprawek do projektu bud偶etu na rok 2014 i od艂o偶y艂 jego zatwierdzenie na posiedzenie w dniu 15 listopada 2013 r.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z drugiego ustnego przetargu na sprzeda偶 lokalu mieszkalnego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Lokal mieszkalny po艂o偶ony przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2/26 w Pyrzycach zosta艂 sprzedany za kwot臋 23 460 z艂. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o realizacj臋 uzgodnie艅 dotycz膮cych warunk贸w przej臋cia pracownik贸w Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego przez Szpital Powiatowy po po艂膮czeniu tych jednostek. Wnioskodawca, Iwona Zibrowska-Os贸ch by艂a dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego, otrzyma艂a propozycj臋 zatrudnienia w Szpitalu Powiatowym, kt贸ra zawiera zapisy powoduj膮ce pogorszenie warunk贸w. Mi臋dzy innymi zajmowane stanowisko to "p.o. dyrektora ds. opieki d艂ugoterminowej",
a wed艂ug ustale艅 mia艂o by膰 "zast臋pca dyrektora ds. opieki d艂ugoterminowej" oraz umowa jest zawarta do dnia rozstrzygni臋cia konkursu na stanowisko zast臋pca dyrektora ds. opieki d艂ugoterminowej. Wed艂ug opinii prawnej nr RP074.15.2013.ZG zaproponowane warunki zatrudnienia Iwony Zibrowska-Os贸ch w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach nie s膮 zgodne z zasad膮 wynikaj膮c膮 z art. 23/1 kodeksu pracy, jak r贸wnie偶 z zasad膮 przej臋cia zobowi膮za艅 ZOL przez przejmuj膮cy Szpital Powiatowy w Pyrzycach, a tak偶e nie odpowiada ustaleniom poczynionym podczas posiedzenia Zarz膮du poprzedzaj膮cego podj臋cie uchwa艂y o po艂膮czeniu jednostek. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z t膮 opini膮 i zasugerowa艂, aby dyrektor Szpitala Powiatowego zawar艂 umow臋 cywilno-prawn膮 z Iwon膮 Zibrowsk膮-Os贸ch w kszta艂cie odpowiadaj膮cym wcze艣niejszym ustaleniom i zgodn膮 z przepisami wskazanymi
w opinii prawnej. Zarz膮d przyj膮艂 takie stanowisko w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-12-13 08:10:45
Data ostatniej modyfikacji : 2013-12-13 08:10:45
Liczba wy艣wietle艅 : 1394licznik odwiedzin: 12795252