logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 50/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.PROTOK脫艁 Nr 50/2013
z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w na wykonanie inwestycji przebudowy istniej膮cej instalacji kanalizacyjnej na terenie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU w Pyrzycach na potrzeby dw贸ch dom贸w mieszkalnych przeznaczonych na cele opieku艅czo-wychowawcze. Wnioskuje si臋 o kwot臋 100 tys. z艂. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 mo偶liwo艣膰 przesuni臋膰 w bud偶ecie i przeniesienie takiej kwoty na wydatki inwestycyjne. Doda艂, 偶e nale偶y wyst膮pi膰 do Wojewody z wnioskiem o dofinansowanie tej inwestycji i rozpocz膮膰 j膮 dopiero po uzyskaniu dofinansowania. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie roz艂o偶enia na raty nale偶no艣ci Powiatu Pyrzyckiego nale偶nej od Krzysztofa Wieczorka. Zobowi膮zania powsta艂y na skutek zaleg艂o艣ci w op艂acaniu sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne w ramach projektu unijnego "Nauka i praktyka - wzbogaca, rozwija i odkrywa". Na uzasadniony wniosek Krzysztofa wieczorka proponuje si臋 roz艂o偶enie zaleg艂o艣ci w wysoko艣ci 2 145,53 z艂 na 12 miesi臋cznych rat. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na obci膮偶enie prawem u偶ytkowania, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, nieruchomo艣ci zabudowanej, oznaczonej jako dzia艂ka nr 50/2
o powierzchni 0,1838 ha obr臋b Pyrzyce 10. Nieruchomo艣膰 jest u偶ytkowana przez S膮d Okr臋gowy w Szczecinie, a znajduj膮 si臋 w nim wydzia艂y S膮du Rejonowego w Stargardzie Szczeci艅skim. Zmiana w ustawie Prawo o ustroju s膮d贸w powszechnych nak艂ada na dyrektora S膮du Rejonowego w Stargardzie Szczeci艅skim obowi膮zek administrowania zajmowanym budynkiem. Dyrektor S膮du Okr臋gowego w Szczecinie zrzek艂 si臋 prawa u偶ytkowania. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w aneksie do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urz臋du Pracy
w Pyrzycach. Zmiana polega艂a na zmniejszeniu o jedno stanowisko obsady Centrum Aktywizacji Zawodowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.


Ad. 5.
Robetr Betyna Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d o orientacyjnych kosztach wykonania ekspertyzy budynku Plac贸wki Opieku艅czo-Wychowawczej nr 1
w Pyrzycach, w kt贸rym nast膮pi艂 wyciek wody z instalacji wodoci膮gowej powoduj膮c zawilgocenie 艣cian i trudne do ocenienia, mo偶liwe zmiany w gruncie przy fundamentach. Aby oceni膰 wielko艣膰 ewentualnych uszkodze艅 nale偶y wykona膰 ekspertyz臋, kt贸rej koszt wynosi ok 5 000 z艂. Wykonawca, w ramach gwarancji, podj膮艂 dzia艂ania maj膮ce na celu likwidacj臋 zawilgocenia i napraw臋 uszkodze艅. Starosta zaproponowa艂, aby poczeka膰 na wynik dzia艂a艅 wykonawcy.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-12-13 08:08:59
Data ostatniej modyfikacji : 2013-12-13 08:08:59
Liczba wy艣wietle艅 : 1435licznik odwiedzin: 12794107