logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 48/2013 z dnia 10 pa藕dziernika 2013 r.PROTOK脫艁 Nr 48/2013
z dnia 10 pa藕dziernika 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu kwoty 29 416 z艂 pomi臋dzy paragrafami w zwi膮zku z konieczno艣ci przekazania plac贸wkom o艣wiatowym 艣rodk贸w na wyp艂at臋 nagr贸d Starosty Pyrzyckiego dla nauczycieli
i pracownik贸w plac贸wek o艣wiatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz zwrotu 4 000 z艂 przyznanej na realizacj臋 projektu "Nauka i praktyka - wzbogaca, rozwija
i odkrywa" z powodu uznania tej kwoty za wydatek niekwalifikowany. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013. Do bud偶etu wprowadza si臋 dotacj臋 w wysoko艣ci 7 000 z艂 z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia stanowiska popieraj膮cego Deklaracj臋 Legionowsk膮. Zwi膮zek Powiat贸w Polskich niezmiennie dzia艂a na rzecz rozwoju samorz膮dno艣ci, w tym szczeg贸lnie - co naturalne - powiatowego. Oznacza to codzienn膮 prac臋 Zwi膮zku, negocjacje
i uzgadniania z przedstawicielami Parlamentu i administracji centralnej rozwi膮za艅 s艂u偶膮cych samorz膮dno艣ci. W sytuacjach szczeg贸lnych wymaga to zaj臋cia stanowiska w sprawie fundamentalnych dzia艂a艅 na rzecz wsp贸lnot lokalnych. Stanowiskiem takim jest tzw. Deklaracja Legionowska, przyj臋ta przez Zarz膮d Zwi膮zku Powiat贸w Polskich, w czerwcu 2013 roku. Jest to dokument traktuj膮cy
o koniecznych zmianach w funkcjonowaniu jednostek samorz膮du terytorialnego oraz wskazuj膮cy, 偶e bez ich wprowadzenia, niemo偶liwe b臋dzie zachowanie dotychczasowej dynamiki wzrostu i rozwoju kraju. Zwi膮zek Powiat贸w Polskich wyst膮pi艂 z apelem o przyjmowanie poparcia dla tych dzia艂a艅 w formie stanowiska organ贸w powiatu. Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego popiera ustalenia zawarte
w Deklaracji Legionowskiej i przedk艂ada Radzie projekt uchwa艂y w tej sprawie. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-10-15 08:57:45
Data ostatniej modyfikacji : 2013-10-15 08:57:45
Liczba wy艣wietle艅 : 1622licznik odwiedzin: 12794171