logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 47/2013 z dnia 8 pa藕dziernika 2013 r.PROTOK脫艁 Nr 47/2013
z dnia 8 pa藕dziernika 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zwi臋kszenie planu wydatk贸w Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego. Zmiana polega艂a na przesuni臋ciu kwoty 4 942 z艂 pomi臋dzy paragrafami. Zwi臋kszenie planu w paragrafie 4010 nast膮pi poprzez zmniejszenie, o t臋 kwot臋, wydatk贸w w paragrafie 4170. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci nagr贸d Starosty Pyrzyckiego dla nauczycieli i pracownik贸w plac贸wek o艣wiatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zgodnie z propozycj膮 dyrektor贸w nagrod臋 w wysoko艣ci 1 300 z艂 netto otrzyma o艣miu nauczycieli, a dyrektorzy otrzymaj膮 nagrody w wysoko艣ci od 1 300 do 2 000 z艂. Dla pi臋ciu pracownik贸w administracji i obs艂ugi zostan膮 zakupione nagrody rzeczowe. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przyst膮pienie do rz膮dowego programu "Razem Bezpieczniej" i realizacj臋 w 2014 r. dw贸ch projekt贸w "Bezpieczny powiat" oraz "B膮d藕 widoczny - b膮d藕 bezpieczny". Celem projektu "Bezpieczny powiat" jest zakup i rozmieszczenie defibrylator贸w typu AED na terenie powiatu pyrzyckiego, w miejscach publicznych. Wk艂ad w艂asny wyniesie 20 800 z艂, a warto艣膰 projektu to 104 000 z艂. Wk艂ad w艂asny w projekcie "B膮d藕 widoczny - b膮d藕 bezpieczny" wyniesie 2 800 z艂, a warto艣膰 projektu to 14 000 z艂. Celem tego projektu jest zwi臋kszenie bezpiecze艅stwa pieszych na terenie powiatu pyrzyckiego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
z zastrze偶eniem, 偶e wk艂ad w艂asny w projekcie "Bezpieczny powiat" zostanie rozdzielony na wszystkie jednostki bior膮ce udzia艂 w projekcie. Decyzja zapad艂a
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyb贸r sposobu post臋powania z archiwum akt osobowych Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach po zako艅czeniu jego likwidacji. Akta mog膮 by膰 przekazane do archiwum pa艅stwowego lub do jednostki, kt贸ra przej臋艂a zadania SPZOZ. W tym przypadku jest to Szpital Powiatowy w Pyrzycach. Ze wzgl臋du na koszty zaproponowano, by po zako艅czeniu likwidacji akta osobowe przej膮艂 Szpital Powiatowy. Ryszard Grzesiak, dyrektor Szpitala Powiatowego, wyrazi艂 zgod臋 na przej臋cie akt osobowych je偶eli b臋d膮 one posegregowane i uporz膮dkowane. Zarz膮d przyj膮艂 takie rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na rok 2014. Maksymalne stawki op艂at obowi膮zuj膮ce w danym roku kalendarzowym ulegaj膮 corocznie zmianie na nast臋pny rok kalendarzowy. Na ka偶dy rok kalendarzowy w艂a艣ciwy minister do spraw finans贸w publicznych og艂asza maksymalne stawki op艂at. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Dr贸g Powiatowych
i przygotowanie si臋 do zimy 2013/2014; stan bazy sportowej podleg艂ej jednostkom organizacyjnym powiatu oraz stopie艅 i zakres ich wykorzystania; sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego za rok 2012/13 oraz informacj臋 z dzia艂alno艣ci ODR Barzkowice. Informacje zosta艂y przygotowane pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 6.
Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d o wycieku wody, kt贸ry nast膮pi艂 w budynku Plac贸wki Opieku艅czo-Wychowawczej nr 1. Na skutek rozszczelnienia z艂膮cza na rurze wodoci膮gowej woda przedostawa艂a si臋 pod fundamenty budynku. Zawilgoceniu uleg艂y 艣ciany. Nie wiadomo jakie szkody powsta艂y pod powierzchni膮 gruntu. Wykonawca, z kt贸rego winy powsta艂 wyciek, proponuje naturalne osuszanie,
a nast臋pnie napraw臋 uszkodze艅. Zarz膮d przyj膮艂 stanowisko, 偶e nale偶y wykona膰 ekspertyz臋 techniczn膮 fundament贸w, a budynek osuszy膰 bardziej zaawansowanymi
i szybszymi metodami.
Andrzej Drabczyk dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych przedstawi艂 propozycj臋 inwestycji, kt贸re mog艂yby uzyska膰 dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. W zwi膮zku z tym, 偶e jeszcze nie up艂yn膮艂 termin sk艂adania wniosk贸w, Starosta zaproponowa艂 po艣wi臋cenie temu zagadnieniu odr臋bnego spotkania.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-10-15 08:56:58
Data ostatniej modyfikacji : 2013-10-15 08:56:58
Liczba wy艣wietle艅 : 1548licznik odwiedzin: 12795087