logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 40/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.PROTOK脫艁 Nr 40/2013
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013. Do bud偶etu wprowadza si臋 dotacje w wysoko艣ci 16 817 z艂
z przeznaczeniem na gospodark臋 gruntami i nieruchomo艣ciami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian
w bud偶ecie powiatu na rok 2013. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek Przewodnicz膮cej Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym jednostki. zmiana polega na przesuni臋ciu kwoty 4 300 z艂 z paragrafu 4010 wynagrodzenia osobowe pracownik贸w do paragrafu 4170 wynagrodzenia bezosobowe. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 informacj臋 o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za I p贸艂rocze 2013 roku. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Skarbnik Powiatu przedstawi艂 informacj臋 o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsi臋wzi臋膰 za I p贸艂rocze 2013 roku. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik Powiatu zaproponowa艂 przeprowadzenie restrukturyzacji zad艂u偶enia. W tym celu konieczne b臋dzie sporz膮dzenie analizy zdolno艣ci kredytowej Powiatu Pyrzyckiego wraz z planem restrukturyzacji zad艂u偶enia oraz przeprowadzenie procesu restrukturyzacji zad艂u偶enia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zlecenie przeprowadzenia procesu restrukturyzacji zad艂u偶enia Powiatu Pyrzyckiego zespo艂owi specjalist贸w. Wcze艣niej nale偶y dokona膰 rozeznania rynku i wybra膰 najkorzystniejsz膮 ofert臋. Decyzja zapad艂a
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Proponuje si臋 dodatki w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach 40 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach 50 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach 35 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach 35 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 wrze艣nia 2013 r. do 28 lutego 2014 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 proponowan膮 wysoko艣膰 dodatk贸w motywacyjnych w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatku motywacyjnego dla dyrektora Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych
w Pyrzycach. Proponuje si臋 dodatek w wysoko艣ci 50 % wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 wrze艣nia 2013 r. do 28 lutego 2014 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 proponowan膮 wysoko艣膰 dodatku w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Do sprzeda偶y nie dosz艂o z powodu braku oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacje o dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za I p贸艂rocze 2013 roku. Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 o pozyskiwaniu przez Starostwo i jednostki organizacyjne fundusz贸w z program贸w pomocowych i wykaz program贸w do kt贸rych z艂o偶ono wnioski, informacj臋 o gospodarce 艂owieckiej w powiecie, sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Pyrzycach oraz informacj臋 o dzia艂alno艣ci Rejonowego Zwi膮zku Sp贸艂ek Wodnych. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-10-15 08:53:01
Data ostatniej modyfikacji : 2013-10-15 08:53:01
Liczba wy艣wietle艅 : 1442licznik odwiedzin: 12794110