logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 39/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.PROTOK脫艁 Nr 39/2013
z dnia 21 sierpnia 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych i przekazanie Centrum inwestycji budowy dw贸ch dom贸w
w celu jej doko艅czenia. Inwestycj臋 rozpocz膮艂 Dom Dziecka w Czernicach, kt贸ry zosta艂 przekszta艂cony w Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Pyrzycach. Inwestycja nie zosta艂a jeszcze zako艅czona, dlatego nale偶y przekaza膰 j膮 nowemu podmiotowi jednocze艣nie zwi臋kszaj膮c plan wydatk贸w o kwot臋 20 200 z艂, konieczn膮 do sfinansowania wydatk贸w zwi膮zanych z zako艅czeniem inwestycji. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e jest mo偶liwe przekazanie tej kwoty ze 艣rodk贸w pieni臋偶nych na koniec 2012 roku w formie uchwa艂y rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zwolnienia z obowi膮zku zbycia nieruchomo艣ci w drodze przetargu. ENEA Operator
Sp. z o.o. wyst膮pi艂a z wnioskiem o nabycie cz臋艣ci dzia艂ki nr 122 w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce pod budow臋 stacji transformatorowej. Jednocze艣nie Sp贸艂ka wyst膮pi艂a o udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomo艣ci. Dokonano podzia艂u geodezyjnego dzia艂ki nr 122. Wydzielono dzia艂k臋 nr 122/1 o powierzchni 0,0064 ha przeznaczon膮 pod budow臋 stacji. Koszty podzia艂u nieruchomo艣ci zosta艂y poniesione przez ENEA Operator Sp贸艂k臋 z o.o. Ustawa o gospodarce nieruchomo艣ciami umo偶liwia radzie powiatu zwolnienie z obowi膮zku zbycia w drodze przetargu nieruchomo艣ci przeznaczonych na realizacj臋 urz膮dze艅 infrastruktury technicznej oraz udzielenie bonifikaty od ceny przy sprzeda偶y nieruchomo艣ci. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego nieruchomo艣ci gruntowych zaj臋tych pod drogi powiatowe. Po przej臋ciu nieruchomo艣ci na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego, przekazane zostan膮 w trwa艂y zarz膮d dla Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach na poszerzenie pasa drogowego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wniosku MO NSZZ Solidarno艣膰 przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach, skierowanym do dyrektora o wyp艂at臋 pomocy finansowej pracownikom Szpitala Powiatowego ze 艣rodk贸w Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych. Ryszard Grzesiak dyrektor szpitala wyja艣ni艂 przyczyny powstania tego wniosku. Zwi膮zany on jest z w艂膮czeniem Zak艂ady Opieku艅czo-Leczniczego w struktury Szpitala Powiatowego. Ustalono, ze rozmowy w tej sprawie zostan膮 przeprowadzone
w pa藕dzierniku. Zarz膮d przyj膮艂 wyja艣nienia dyrektora.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 o pozyskiwaniu przez Starostwo
i jednostki organizacyjne fundusz贸w z program贸w pomocowych i wykaz program贸w do kt贸rych z艂o偶ono wnioski. Informacja zosta艂a przygotowana pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego. Ze wzgl臋du na brak niekt贸rych danych informacja zosta艂a przekazana do uzupe艂nienia.

Ad. 6.

Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przypomnia艂, 偶e Regionalna Izba Obrachunkowa uniewa偶ni艂a uchwa艂臋 Nr XXXIX/156/13 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 czerwca
2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego
i zaproponowa艂 zaskar偶enie tej decyzji do Naczelnego S膮du Administracyjnego.
W uzasadnieniu poda艂, 偶e RIO zarzucaj膮c b艂臋dne wyliczenie wska藕nika nie uwzgl臋dni艂a zapisu o przyj臋ciu w sprawozdaniu planu za trzy kwarta艂y i powo艂a si臋 tylko na zapis
o wykonaniu planu w ca艂ym roku poprzednim. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o zaproszeniu na sesj臋 Rady Miejskiej w Lipianach, na kt贸rej b臋dzie omawiana sprawa budowy hodowli norek ameryka艅skich o zbli偶aj膮cych si臋 Do偶ynkach Archidiecezjalnych w Pyrzycach, posiedzeniu Naczelnej Rady Zatrudnienia
i Powiatowej Rady Bezpiecze艅stwa Ruchu Drogowego. Starosta wspomnia艂 r贸wnie偶
o planowanym na koniec sierpnia otwarciu obiektu rekreacyjno-w臋dkarskiego na zbiorniku Sicina wykonanego przez Polski Zwi膮zek W臋dkarski Ko艂o nr 41 w Pyrzycach.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-10-15 08:52:38
Data ostatniej modyfikacji : 2013-10-15 08:52:38
Liczba wy艣wietle艅 : 1462licznik odwiedzin: 12795037