logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 35/2013 z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie zmiany uchwa艂y Nr 33/2013 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 maja 2013 r. dotycz膮cej sk艂adu Komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.

Uchwa艂a Nr 35/2013
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie zmiany uchwa艂y Nr 33/2013 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 maja 2013 r.
dotycz膮cej sk艂adu Komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko
dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z poz. 1592 z zm.) oraz art. 36 a ust. 6 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p贸藕n. zm.) w zwi膮zku z 搂 2 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szko艂y lub publicznej plac贸wki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z p贸藕n. zm.) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

W zwi膮zku z otrzymanym pismem z dnia 27 maja 2013 r. od Przewodnicz膮cej Zarz膮du Mi臋dzyzak艂adowej Organizacji Zwi膮zkowej NSZZ "Solidarno艣膰" Pracownik贸w O艣wiaty i Wychowania w Pyrzycach w sprawie zmiany cz艂onka do sk艂adu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach, 搂 1 uchwa艂y Nr 33/2013 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 maja 2013 r., otrzymuje nowe brzmienie:

"Powo艂uje si臋 Komisj臋 konkursow膮 w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach w sk艂adzie:

1. Andrzej Jakie艂a - przedstawiciel organu prowadz膮cego - przewodnicz膮cy;
2. Robert Betyna - przedstawiciel organu prowadz膮cego - cz艂onek;
3. Mariusz Majak - przedstawiciel organu prowadz膮cego- cz艂onek;
4. W艂adys艂aw Sanocki - przedstawiciel organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny- cz艂onek;
5. El偶bieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny- cz艂onek;
6. El偶bieta Kulik - przedstawiciel rady pedagogicznej - cz艂onek;
7. Katarzyna St臋pie艅 Zieli艅ska - przedstawiciel rady rodzic贸w- cz艂onek;
8. Rados艂aw Mierzwiak - przedstawiciel zak艂adowej organizacji zwi膮zkowej- cz艂onek;
9. Irena Czerepaniak - przedstawiciel zak艂adowej organizacji zwi膮zkowej- cz艂onek;
10. Dariusz Kufel - przedstawiciel zak艂adowej organizacji zwi膮zkowej- cz艂onek".

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Komisji.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:

Wiktor To艂oczko .......................................
Robert Betyna ........................................
Jaros艂aw Stankiewicz...................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-08-27 11:12:55
Data ostatniej modyfikacji : 2013-08-27 11:12:55
Liczba wy艣wietle艅 : 1677licznik odwiedzin: 13018532