logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 31/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.PROTOK脫艁 Nr 31/2013
z dnia 25 czerwca 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o sfinansowanie podzia艂u geodezyjnego dzia艂ek przeznaczonych na rozbudow臋 Domu Pomocy Spo艂ecznej. Dokonanie podzia艂u jest warunkiem nieodp艂atnego przej臋cia od Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych dzia艂ki na rozbudow臋 Domu Pomocy Spo艂ecznej. Wnioskuje si臋 o przekazanie na ten cel 5 000 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sfinansowanie podzia艂u w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w w bud偶ecie powiatu na doko艅czenie inwestycji budowy dom贸w dziecka. Wysoko艣膰 艣rodk贸w wynikaj膮ca z wp艂ywaj膮cych faktur za budow臋 dom贸w dziecka przekroczy艂a plan zapisany w bud偶ecie powiatu o kwot臋 51 523,98 z艂. Powoduje to konieczno艣膰 zwi臋kszenia planu w dziale 85201, paragraf 6050. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 planu finansowego Domu Dziecka w Czernicach. Wnioskuje si臋 o przeniesienie kwoty 7500 z艂 w rozdziale 85201 z paragrafu 4210 do paragrafu 6050. 艢rodki te zostan膮 przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych prac przy modernizacji budynki biurowego na potrzeby dom贸w dziecka. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za rok 2012. Zarz膮d zapozna艂 si臋 ze sprawozdaniem i zatwierdzi艂 je w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za 2012 rok. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2013 r. w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 900 z艂 za semestr nauki na studiach uzupe艂niaj膮cych magisterskich, podyplomowych, za nauk臋 na kursach kwalifikacyjnych b膮d藕
w kolegiach j臋zyk贸w obcych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych zwi膮zanych z realizacj膮 projektu pn. "Praktyka w Unii Europejskiej szans膮 na sukces m艂odych technik贸w". W ramach tego projektu b臋d膮 organizowane sta偶e i praktyki zagraniczne dla uczni贸w szk贸艂 zawodowych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej, cz臋艣ci drogi nr 3 (dawna DK) na terenie gminy Lipiany w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g wojew贸dzkich. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej, cz臋艣ci drogi nr 3 (dawna DK) na terenie gminy Pyrzyce w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g wojew贸dzkich. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie porozumienia z Marsza艂kiem Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego dotycz膮cego zmian w sieci transportowej wojew贸dztwa. Na skutek wycofania si臋 z porozumienia Gminy My艣lib贸rz i Gminy Gryfino, nie zostanie ono podpisane. W zwi膮zku z tym przygotowany przez Zarz膮d projekt uchwa艂y rady w tej sprawie sta艂 si臋 bezprzedmiotowy i zostanie wycofany
z porz膮dku sesji.

Ad. 5.
Krzysztof Kunce przedstawi艂 propozycj臋 zawarcia porozumienia z Wojewod膮 Zachodniopomorskim w sprawie zamiany nieruchomo艣ci. Powiat odda艂by Skarbowi Pa艅stwa jedno niewykorzystywane pi臋tro w budynku administracyjno-biurowym przy ul. M艂odych Technik贸w, w zamian za lokale w budynku przy ul. Szczeci艅skiej. Gdyby porozumienie takie zosta艂o zawarte, to do budynku administracyjno-biurowego przy ul. M艂odych Technik贸w przenios艂yby swoje siedziby z ul. Szczeci艅skiej pyrzyckie oddzia艂y Zachodniopomorskiego Zarz膮du Melioracji i Urz膮dze艅 Wodnych, Wojew贸dzkiego Inspektoratu Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa oraz Zachodniopomorskiego O艣rodka Doradztwa Rolniczego. Pomieszczenia przy ul. Szczeci艅skiej adaptowano z lokali mieszkalnych i Powiat m贸g艂by wystawi膰 te lokale mieszkalne na sprzeda偶. Zarz膮d postanowi艂 rozpatrzy膰 t臋 propozycj臋 na kolejnym posiedzeniu.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-06-28 12:50:22
Data ostatniej modyfikacji : 2013-06-28 12:50:22
Liczba wy艣wietle艅 : 1521licznik odwiedzin: 12795294