logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 29/2013 z dnia 11 czerwca 2013 rPROTOK脫艁 Nr 29/2013
z dnia 11 czerwca 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e zmiana bud偶etu wynika z przyj臋cia darowizny na organizacj臋 Powiatowych Eliminacji Og贸lnopolskiego Turnieju Bezpiecze艅stwa w Ruchu Drogowym oraz zwi臋kszenia cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2013-2024. Wprowadzane zmiany wynika艂y z podejmowanych wcze艣niej uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego i Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego oraz realizacji projekt贸w finansowanych ze 艣rodk贸w UE - Nowa szansa, Piramida kompetencji, Pomoc spo艂eczna, aktywizacja os贸b starszych - wymiana do艣wiadcze艅. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XL/228/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Powiatu Pyrzyckiego. Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e proponowane zmiany wprowadzane s膮 w celu doprecyzowania i uproszczenia zapis贸w, kt贸re rodzi艂y w膮tpliwo艣ci interpretacyjne w trakcie przygotowywania projektu bud偶etu. By艂y to zapisy dotycz膮ce finansowania zada艅 wynikaj膮cych z Prawa geodezyjnego i Prawa ochrony 艣rodowiska, b臋d膮ce pozosta艂o艣ci膮 po zlikwidowanych funduszach. Znajdowa艂o to odbicie w opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Skarbnik Powiatu przedstawi艂 bilans skonsolidowany Powiatu Pyrzyckiego na dzie艅 31 grudnia 2012 r. Bilans stanowi inwentaryzacj臋 wszystkich sald nale偶no艣ci
i zobowi膮za艅 wyst臋puj膮cych pomi臋dzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Pyrzyckiego oraz wykaz zobowi膮za艅 i nale偶no艣ci do konsolidacji. Bilans jest przekazywany do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zarz膮d zatwierdzi艂 bilans
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek Powiatowego Urz臋du Pracy o udzielenie po偶yczki na realizacj臋 projekt贸w "W m艂odzie偶y si艂a" i "Ku藕nia pracy". Powiatowy Urz膮d Pracy, realizuj膮c te projekty, otrzymuje 艣rodki finansowe w transzach. Ubiegaj膮c si臋 o kolejn膮 transz臋 jest zobligowany do rozliczenia wcze艣niej otrzymanych 艣rodk贸w w wysoko艣ci minimum 70 %. W przypadku nie spe艂nienia tego warunku naliczane s膮 odsetki. Na skutek przeci膮gaj膮cych si臋 procedur zam贸wie艅 publicznych konieczne by艂o dokonanie zmian p艂atno艣ci. Na realizacj臋 projektu "W m艂odzie偶y si艂a" brakuje 62 000 z艂, a na realizacj臋 projektu "Ku藕nia pracy" - 60 000 z艂 w czerwcu i 90 000 z艂 w lipcu. Zwrot 艣rodk贸w otrzymanych od powiatu nast膮pi po wp艂yni臋ciu kolejnej transzy - 62 000 z艂 w terminie do ko艅ca czerwca i 150 000 z艂 do ko艅ca lipca 2013 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zaliczkowe przekazanie wnioskowanych 艣rodk贸w w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o dzia艂alno艣ci Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa przygotowan膮 pod obrady najbli偶szej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego oraz informacje na posiedzenie Komisji Spraw Spo艂ecznych:
- Funkcjonowanie O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Nowielinie;
- Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zaj臋ciowej;
- Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o
w Pyrzycach.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-06-28 12:49:43
Data ostatniej modyfikacji : 2013-06-28 12:49:43
Liczba wy艣wietle艅 : 1490licznik odwiedzin: 12795289