logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 24/2013 z dnia 22 maja 2013 r.PROTOK脫艁 Nr 24/2013
z dnia 22 maja 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie po艂膮czenia samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Rada Powiatu Pyrzyckiego w dniu 8 maja 2013 r. podj臋艂a uchwa艂臋 Nr XXVII/149/13 w sprawie po艂膮czenia samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Termin 16 maja 2013 r., ustalony w uchwale, zastosowano w celu podj臋cia jak najszybszych dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do uzyskania 艣rodk贸w z mechanizmu Norweskiego. Zastosowanie tego terminu jest sprzeczne z art. 66 pkt 4 ustawy o dzia艂alno艣ci leczniczej. Eliminuj膮c wykryty w ramach samokontroli b艂膮d, zdecydowano, 偶e zamiast wprowadza膰 nowy statut, mo偶na wprowadzi膰 zmiany w statucie wyszczeg贸lniaj膮c je w uchwale. Zarz膮d przyj膮艂 poprawiony projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
W celu przyspieszenia po艂膮czenia jednostek Starosta zaproponowa艂 zwo艂anie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego i przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w tej sprawie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
o zwi臋kszenie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych w zwi膮zku z realizacj膮 programu "Nowa Szansa". Warto艣膰 projektu wynosi 2 273 444 z艂. 艢rodki te b臋d膮 rozdysponowane pomi臋dzy o艣rodki pomocy spo艂ecznej dzia艂aj膮ce na terenie powiatu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 protoko艂y z dw贸ch pierwszych ustnych przetarg贸w nieograniczonych na sprzeda偶 nieruchomo艣ci, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Przetargi dotyczy艂y nieruchomo艣ci niezabudowanych po艂o偶onych
w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce oznaczonych jako: dzia艂ka nr 15/1 z udzia艂em
w dzia艂ce nr 15/8, dzia艂ka nr 15/6, dzia艂ka nr 15/11, dzia艂ka nr 15/12 i dzia艂ka nr 18. Nie dosz艂o do sprzeda偶y tych nieruchomo艣ci z powodu braku oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protoko艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za. Ustalono, 偶e na kolejnym posiedzeniu zostanie podj臋ta decyzja o dalszej procedurze i warunkach sprzeda偶y tych nieruchomo艣ci.

Ad. 5.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o spotkaniu w sprawie zmiany prawa dotycz膮cego ogr贸dk贸w dzia艂kowych. Projekt ustawy o ogrodach dzia艂kowych opracowany przez Platform臋 Obywatelsk膮 jest konsultowany w zainteresowanych 艣rodowiskach. Pos艂anka na Sejm RP Zofia 艁awrynowicz przedstawi艂a projekt ustawy i zebra艂a opinie na jej temat.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-06-28 12:48:04
Data ostatniej modyfikacji : 2013-06-28 12:48:04
Liczba wy艣wietle艅 : 1494licznik odwiedzin: 12795284