logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 23/2013 z dnia 17 maja 2013 r.PROTOK脫艁 Nr 23/2013
z dnia 17 maja 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji wyja艣ni艂, 偶e wniosek wynika z nie uj臋cia w planie finansowym nagr贸d jubileuszowych i powsta艂ych w wyniku tego brak贸w. Zaproponowa艂 zwi臋kszenie planu wydatk贸w o kwot臋 5 tys. z艂 na pokrycie bie偶膮cych wydatk贸w. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu zaproponowa艂 dokonanie tego ze 艣rodk贸w na zwi臋kszenie cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej, kt贸re b臋d膮 wprowadzane uchwa艂膮 rady powiatu na najbli偶szej sesji. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do rozstrzygni臋cia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach. Powo艂uje si臋 komisj臋 konkursow膮 w sk艂adzie: Andrzej Jakie艂a - przewodnicz膮cy komisji, Robert Betyna
i Mariusz Majak - przedstawiciele organu prowadz膮cego, W艂adys艂aw Sanocki
i El偶bieta Kanicka - przedstawiciele organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny, El偶bieta Kulik - przedstawiciel rady pedagogicznej, Katarzyna St臋pie艅-Zieli艅ska
- przedstawiciel rady rodzic贸w, Rados艂aw Mierzwiak, Maria Dziewgu膰 i Dariusz Kufel - przedstawiciele zak艂adowych organizacji zwi膮zkowych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie opinii w sprawie zmiany nazwy Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2. Proponuje si臋 nazw臋 Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach zast膮pi膰 nazw膮 Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach. Obecnie szko艂a nie kszta艂ci tylko na potrzeby rolnictwa, sta艂a si臋 szko艂膮 wielozawodow膮 z rozbudowan膮 struktur膮 szk贸艂 dla doros艂ych. Propozycja uzyska艂a pozytywn膮 opini臋 rady pedagogicznej, rady rodzic贸w i samorz膮du uczniowskiego. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przej臋cie na mienie Powiatu Pyrzyckiego nieruchomo艣ci le偶膮cych w ci膮gu dr贸g powiatowych. Agencja Nieruchomo艣ci Rolnych w Szczecinie z艂o偶y艂a propozycj臋 nieodp艂atnego przekazania Powiatowi Pyrzyckiemu nast臋puj膮cych nieruchomo艣ci:
1) dzia艂ki nr 6/9, 5/5, 6/11, 6/3, 7/8, 8/1, 11/1, 11/2 w obr臋bie ewidencyjnym Siemczyn w Gminie Kozielice,
2) dzia艂ka nr 128/5 w obr臋bie ewidencyjnym nr 3 miasta Pyrzyce,
3) dzia艂ka nr 12/16 w obr臋bie ewidencyjnym 呕ab贸w w Gminie Pyrzyce,
4) dzia艂ka nr 4/11 w obr臋bie ewidencyjnym My艣liborki w Gminie Przelewice,
5) dzia艂ki nr 59, 39/5 w obr臋bie ewidencyjnym Topolinek w Gminie Przelewice.
Dzia艂ki zostan膮 przeznaczone na poszerzenie pas贸w drogowych dr贸g powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-06-28 12:47:43
Data ostatniej modyfikacji : 2013-06-28 12:47:43
Liczba wy艣wietle艅 : 1553licznik odwiedzin: 12794149