logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXVIII/150/13 z dnia 24 maja 2013 r.
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
w sprawie po艂膮czenia samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej: Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach oraz zmiany Statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

UCHWA艁A NR XXVIII/150/13
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie po艂膮czenia samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej: Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach oraz zmiany Statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 92, poz. 753, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Dz. U. z 149, poz. 887, Dz. U. Nr 217, poz. 1281) w zwi膮zku z art. 66 oraz 42 ust. 4 ustawy o dzia艂alno艣ci leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 217) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zwi膮zk贸w Zawodowych Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1
Dokonuje si臋 po艂膮czenia samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej:
1) Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Jana Paw艂a II nr 2, wpisanego do rejestru publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewod臋 Zachodniopomorskiego pod numerem 000000018188 oraz do Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego w Szczecinie pod numerem nr KRS 0000178132
2) Szpitala Powiatowego w Pyrzycach z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Jana Paw艂a II nr 2, wpisanego do rejestru publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewod臋 Zachodniopomorskiego pod numerem 000000018210 oraz do Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego w Szczecinie pod nr KRS 0000183906
poprzez przeniesienie ca艂ego mienia Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach (przejmowanego) na Szpital Powiatowy w Pyrzycach (przejmuj膮cy) .

搂 2
Samodzielny publiczny zak艂ad opieki zdrowotnej powsta艂y w wyniku po艂膮czenia b臋dzie nosi艂 nazw臋: Szpital Powiatowy w Pyrzycach.

搂 3
Z dniem po艂膮czenia:
1) mienie przejmowanego Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach staje si臋 mieniem przejmuj膮cego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach;
2) nale偶no艣ci i zobowi膮zania przejmowanego Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach staj膮 si臋 nale偶no艣ciami i zobowi膮zaniami przejmuj膮cego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach;

搂 4
Do pracownik贸w przejmowanego Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach stosuje si臋 art. 23
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-05-28 11:11:57
Data ostatniej modyfikacji : 2013-05-28 11:11:57
Liczba wy艣wietle艅 : 1453

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  28.05.2013 10:13poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  28.05.2013 10:14poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  28.05.2013 10:14poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13004353