logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 20/2013 z dnia 2 maja 2013 r.PROTOK脫艁 Nr 20/2013
z dnia 2 maja 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie po艂膮czenia samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Ilona M臋dzin zast臋pca dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Powiatowym uzasadni艂a decyzj臋 o wyst膮pienie z takim projektem. Celem po艂膮czenia samodzielnych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej: Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach jest poprawa sytuacji ekonomicznej Szpitala. Oddzia艂y po艂o偶niczo-ginekologiczny i neonatologiczny od 2009 roku przynios艂y straty w nast臋puj膮cych wysoko艣ciach: 2009 r. - 300 tysi臋cy z艂otych, 2010 r. - 400 tysi臋cy z艂otych, 2011 r. - 700 tysi臋cy z艂otych, 2012 r. - 900 tysi臋cy z艂otych. Szpital w tych latach osi膮ga艂 pozytywny wynik finansowy poniewa偶 pozosta艂e oddzia艂y i poradnie specjalistyczne wypracowywa艂y 艣rodki, kt贸rymi pokryty zosta艂 niekorzystny wynik finansowy oddzia艂贸w po艂o偶niczo-ginekologicznego i neonatologicznego. Aby zapobiec dalszemu pogarszaniu si臋 wyniku finansowego i doprowadzenia do zad艂u偶enia szpitala, kt贸re w obecnej sytuacji prawnej spowodowa艂oby konieczno艣膰 przekszta艂cenia szpitala w sp贸艂k臋 prawa handlowego rozwa偶ono mo偶liwo艣膰 likwidacji oddzia艂u po艂o偶niczo-ginekologicznego i neonatologicznego, kt贸re nie s膮 w stanie wykona膰 us艂ug zakontraktowanych z Narodowym Funduszu Zdrowia. W miejsce us艂ug na tych oddzia艂ach planowano zwi臋kszenie kontraktu na innych oddzia艂ach, ale NFZ nie wyrazi艂 na to zgody. Zwi臋kszenie kontraktu mo偶liwe jest tylko na us艂ugi zwi膮zane z opiek膮 d艂ugoterminow膮. Dlatego przyj臋to wariant po艂膮czenia Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Umo偶liwi to dalszy rozw贸j ZOL-u poprzez jego modernizacj臋 i zwi臋kszenie liczby 艂贸偶ek o 100 %. Zachodniopomorski Oddzia艂 Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie zaakceptowa艂 tak膮 reorganizacj臋. Propozycja likwidacji oddzia艂贸w po艂o偶niczo-ginekologicznego i neonatologicznego i po艂膮czenia jednostek zosta艂a przedstawiona pracownikom i mieszka艅com powiatu. Najmniej zadowolone z planowanych zmian by艂y pracownice likwidowanych oddzia艂贸w, a szczeg贸lnie po艂o偶ne. Po艂o偶ne obawiaj膮 si臋, 偶e utrac膮 prawo wykonywania zawodu przechodz膮c do pracy na oddziale opieki d艂ugoterminowej. Proponowano inne rozwi膮zania, jak chocia偶by zmniejszenie zatrudnienia, po艂膮czenie oddzia艂贸w, od艂o偶enie w czasie reorganizacji. Wszystkie propozycje by艂y rozwa偶ane, ale ich wprowadzenie okaza艂o si臋 z r贸偶nych powod贸w niemo偶liwe. Istniej mo偶liwo艣膰 zachowania przez po艂o偶ne prawa do wykonywania zawodu, je偶eli raz na 5 lat podejmie trzymiesi臋czn膮 prac臋 wolontariuszki
w poradni dla kobiet. W trosce o kobiety, kt贸re obawiaj膮 si臋 utraty opieki, szpital planuje rozszerzenie dzia艂alno艣ci poradni dla kobiet i jej rozbudow臋 o sal臋 i gabinet zabiegowy, w kt贸rym b臋dzie mo偶na przeprowadza膰 zabiegi ambulatoryjne. Rady spo艂eczne dzia艂aj膮ce przy Szpitalu Powiatowym i przy Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym wyrazi艂y pozytywn膮 opini臋 o planowanej reorganizacji.. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
W zwi膮zku z tym, 偶e po艂膮czenie jednostek ustalono na dzie艅 16 maja 2013 r. zachodzi konieczno艣膰 zwo艂ania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego. Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zwo艂ania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przekazanie wyposa偶enia, pozostawionego przez najemc臋 lokalu, do magazynu Pyrzyckiego Przedsi臋biorstwa Komunalnego. Burmistrz Pyrzyc zako艅czy艂 post臋powanie administracyjne w sprawie wymeldowania Anny Chlibowskiej z lokalu, stanowi膮cego w艂asno艣膰 powiatu. Lokal mieszkalny mo偶na przeznaczy膰 do sprzeda偶y. Lokatorka opuszczaj膮c mieszkanie pozostawi艂a w nim cz臋艣膰 wyposa偶enia, dlatego przed wystawieniem mieszkania na sprzeda偶 nale偶y pozostawione mienie spisa膰 i usun膮膰. Proponuje si臋 przekazanie pozostawionego sprz臋tu na przechowanie do magazynu Pyrzyckiego Przedsi臋biorstwa Komunalnego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie rozwi膮zanie i na wystawienie lokalu mieszkalnego na sprzeda偶. Decyzja zapad艂a
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.


Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Piotr Kowalski

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-05-21 10:05:12
Data ostatniej modyfikacji : 2013-05-21 10:05:12
Liczba wy艣wietle艅 : 1654licznik odwiedzin: 12794926