logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 19/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.PROTOK脫艁 Nr 19/2013
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 sprawozdanie finansowe Powiatu Pyrzyckiego za rok 2012. Sprawozdanie zawiera: bilans z wykonania bud偶etu jednostki samorz膮du terytorialnego, 艂膮czny bilans jednostek bud偶etowych, 艂膮czny rachunek zysk贸w i strat jednostek bud偶etowych oraz 艂膮czne zestawienie zmian w funduszach jednostek bud偶etowych. W terminie do 30 kwietnia sprawozdanie zostanie przed艂o偶one Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Po sprawdzeniu przez RIO sprawozdanie zostanie przekazane Radzie Powiatu - zgodnie z art. 270 ustawy o finansach publicznych: zarz膮d jednostki samorz膮du terytorialnego przekazuje sprawozdanie finansowe organowi stanowi膮cemu w terminie do dnia 31 maja roku nast臋puj膮cego po roku bud偶etowym. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie finansowe w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 pismo Regionalnej Izbie Obrachunkowej informuj膮ce, 偶e do RIO nie wp艂yn臋艂a uchwa艂a w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e po uzgodnieniach telefonicznych RIO zaakceptowa艂a, 偶e stosowna uchwa艂a nie zostanie podj臋ta
w terminie do ko艅ca marca, tylko w dniu sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego 17 kwietnia. Uchwa艂a podj臋ta przez rad臋 powiatu zosta艂a przes艂ana do RIO.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Projekt "Dyplom i matura kluczem do sukcesu!" realizowany b臋dzie od 1 wrze艣nia 2013 r. do 28 lutego 2014 r. w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach. Warto艣膰 projektu to 48 990,40 z艂. Celem g艂贸wnym b臋dzie zwi臋kszenie efektywno艣ci edukacyjnej z zakresu j臋zyka polskiego dla 42 uczni贸w, poprzez pozalekcyjne warsztaty szkoleniowo-doradcze przygotowuj膮ce do matury oraz do egzaminu zawodowego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-05-21 10:04:53
Data ostatniej modyfikacji : 2013-05-21 10:04:53
Liczba wy艣wietle艅 : 1615licznik odwiedzin: 12794922