logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 15/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 rPROTOK脫艁 Nr 15/2013
z dnia 5 kwietnia 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Znaczne zmniejszenie kwoty przyznanej powiatowi na realizacj臋 zada艅 z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej powoduje, 偶e nale偶y ograniczy膰 zakres zada艅 podlegaj膮cych dofinansowaniu. Proponuje si臋 rezygnacj臋 ze zwrotu koszt贸w wyposa偶enia stanowiska pracy osoby niepe艂nosprawnej i udzielania dotacji na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz
z finansowania koszt贸w szkole艅 os贸b niepe艂nosprawnych organizowanych przez kierownika powiatowego urz臋du pracy. Nie b臋dzie dofinansowywana likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu si臋 i technicznych oraz uczestnictwo os贸b niepe艂nosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 autopoprawk臋 do projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂
i plac贸wek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich wykorzystania. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji wyja艣ni艂, 偶e do wykazu plac贸wek uprawnionych do otrzymywania dotacji dodaje si臋 o艣rodki i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kt贸re prowadz膮 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Otrzymuj膮 one dotacj臋 z bud偶etu powiatu
w wysoko艣ci nie ni偶szej ni偶 kwota przewidziana na jedno dziecko obj臋te wczesnym wspomaganiem rozwoju w cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej dla Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 autopoprawk臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego. Ustala si臋 na rok 2013 dotacj臋 dla O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie
w wysoko艣ci 3 865 z艂 miesi臋cznie na jednego wychowanka. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o okre艣lenie trybu wyboru dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach na kolejn膮 kadencj臋, pocz膮wszy od 1 wrze艣nia 2013 r. Podstawowym trybem jest konkurs, ale Zarz膮d mo偶e odst膮pi膰 od konkursu
i przed艂u偶y膰 powierzenie stanowiska obecnemu dyrektorowi. Starosta zwr贸ci艂 uwag臋 na pozytywne aspekty trybu konkursowego. Zaproponowa艂, aby przyj膮膰 zasad臋, 偶e po up艂ywie kadencji dyrektora, b臋dzie og艂aszany konkurs. Cz艂onkowie Zarz膮du poparli t臋 propozycj臋. Zarz膮d zdecydowa艂, aby wyboru dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach na kolejn膮 kadencj臋 dokona膰 w drodze konkursu. Decyzja zapad艂a
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z trzeciego ustnego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej - Dom Dziecka w Czernicach. Do sprzeda偶y nie dosz艂o z powodu braku oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 i podj膮艂 decyzj臋
o zbyciu nieruchomo艣ci w drodze rokowa艅. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-04-25 11:36:19
Data ostatniej modyfikacji : 2013-04-25 11:36:19
Liczba wy艣wietle艅 : 1493licznik odwiedzin: 12794307