logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 38/2004 z dnia 17 wrze艣nia 2004 r.

w sprawie powo艂ania dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki

Uchwa艂a Nr 38/2004
Zarz膮du Powiatu w Pyrzycach
z dnia 17 wrze艣nia 2004 r.


w sprawie powo艂ania dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa
przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕niejszymi zmianami), art. 60 ustawy z dnia 13 pa藕dziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzaj膮ce ustawy reformuj膮ce administracj臋 publiczn膮 (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z p贸藕niejszymi zmianami) oraz 搂 5 ust. 1 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Pa艅stwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz okre艣lenia kategorii mienia wy艂膮czonego z przekazywania (Dz. U. z 1999 r. Nr 13, poz. 114) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Do sk艂adu komisji inwentaryzacyjnej powo艂uje si臋 cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu:
1. Halina Korzeniewicz,
2. Piotr Rybkowski.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 przewodnicz膮cemu Zarz膮du Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

搂 4.

Traci moc uchwa艂a Nr 6/99 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 9 kwietnia 1999 r.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:

W艂adys艂aw Dusza
Krzysztof Kunce
Robert Betyna
Halina Korzeniewicz
Piotr Rybkowski
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-09-22 11:59:48
Data ostatniej modyfikacji : 2004-09-22 11:59:48
Liczba wy艣wietle艅 : 2617licznik odwiedzin: 12804683