logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 4/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.PROTOK脫艁 Nr 4/2013
z dnia 1 lutego 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Jakie艂臋 dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, aby przedstawi艂 propozycj臋 konkurs贸w ofert dla organizacji pozarz膮dowych na realizacj臋 zadania publicznego w roku 2013. Do dyspozycji organizacji pozarz膮dowych przewidziano w bud偶ecie powiatu kwot臋 48 500 z艂. Zostanie ona rozdysponowana poprzez og艂oszenie konkurs贸w na realizacj臋 dziewi臋ciu zada艅 z zakresu o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu i rekreacji. Starosta zaproponowa艂, aby dokona膰 przesuni臋cia kwoty 500 z艂 z zadania "upowszechnianie aktywnych form wypoczynku i rekreacji w 艣rodowisku wiejskim oraz koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasi臋gu powiatowym
i wojew贸dzkim" na zadanie "prowadzenie ca艂orocznego wsp贸艂zawodnictwa szkolnych klub贸w krajoznawczo-turystycznych z terenu powiatu pyrzyckiego, poprzez realizacj臋 przyj臋tego na 2013 r. kalendarza rajd贸w, zlot贸w i z艂az贸w dla dzieci i m艂odzie偶y szkolnej". Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na tak膮 korekt臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za,
1 przeciw.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w, kt贸re b臋d膮 przeznaczone na dofinansowanie zada艅 realizowanych przez organizacje pozarz膮dowe. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2013 roku zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu i rekreacji. Uchwa艂a zawiera艂a regulamin otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie Zarz膮du Powiatu z realizacji uchwa艂
i wniosk贸w w roku 2012, sprawozdanie z realizacji inwestycji wykonanych przez Zarz膮du Powiatu w roku 2012 oraz sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w za 2012 r. Informacje zosta艂y przygotowane pod obrady najbli偶szej sesji rady powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂: Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
Waldemar Durkin

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-03-08 10:47:17
Data ostatniej modyfikacji : 2013-03-08 10:47:17
Liczba wy艣wietle艅 : 1450licznik odwiedzin: 12795092