logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 6/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.

w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do projektu ..

Uchwa艂a Nr 6/2013
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 21 stycznia 2013 r.

w sprawie:
1. przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮
w 呕abowie do projektu pn.: "Pomoc spo艂eczna, aktywizacja os贸b starszych - wymiana do艣wiadcze艅", finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Fundusz Ma艂ych Projekt贸w w ramach Programu Operacyjnego Cel 3 "Europejska Wsp贸艂praca Terytorialna" - "Wsp贸艂praca Transgraniczna" Kraj贸w Meklemburgia-Pomorze Przednie/Branderburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Wojew贸dztwo Zachodniopomorskie) 2077-2013 - INTERREG IV A,
2. udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach
z siedzib膮 w 呕abowie do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji ww. projektu.


Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 142, poz.1592 z p贸藕n. zm.) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
Zatwierdza si臋 przyst膮pienie Powiatu Pyrzyckiego - Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach
z siedzib膮 w 呕abowie do projektu pn.: "Pomoc spo艂eczna, aktywizacja os贸b starszych - wymiana do艣wiadcze艅" w ramach Programu Operacyjnego Cel 3 "Europejska Wsp贸艂praca Terytorialna" - "Wsp贸艂praca Transgraniczna" - INTERREG IV A.

搂 2.
1. Udziela si臋 pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮
w 呕abowie Pani Urszuli Konopnickiej do:
1) reprezentowania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w ramach projektu, o kt贸rym mowa w 搂 1 niniejszej uchwa艂y;
2) podpisania umowy o przyst膮pienie do przedmiotowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Cel 3 "Europejska Wsp贸艂praca Terytorialna" - "Wsp贸艂praca Transgraniczna"- INTERREG IV A, pn.: "Pomoc spo艂eczna, aktywizacja os贸b starszych - wymiana do艣wiadcze艅";
3) wykonywania wszelkich czynno艣ci wynikaj膮cych z realizacji projektu, w tym: prowadzenie korespondencji, podpisywanie wniosk贸w o p艂atno艣膰, podpisywanie formularzy zmian do wniosk贸w o dofinansowanie, podpisywanie wniosk贸w o dofinansowanie, podpisywanie aneks贸w do umowy o dofinansowanie.
2. Pe艂nomocnictwa udziela si臋 na czas nieokre艣lony od dnia 21 stycznia 2013 roku.
3. Pe艂nomocnictwo wygasa z chwil膮 jego odwo艂ania lub dniu rozwi膮zania stosunku pracy
z pe艂nomocnikiem.

搂 3.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie.

搂 4.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Wiktor To艂oczko ....................................
Robert Betyna ....................................
Jaros艂aw Stankiewicz ....................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-02-04 13:30:53
Data ostatniej modyfikacji : 2013-02-04 13:30:53
Liczba wy艣wietle艅 : 1773licznik odwiedzin: 13004978