logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 2/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie przekazania kierownikom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w

Uchwa艂a Nr 2/2013
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 16 stycznia 2013 r.


w sprawie przekazania kierownikom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸wNa podstawie 搂 9 pkt 3 uchwa艂y Nr XXIII/129/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2013, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1

Upowa偶nia si臋 kierownik贸w ni偶ej wymienionych jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w jednostki na rok 2013 pomi臋dzy paragrafami w ramach tego samego rozdzia艂u klasyfikacji bud偶etowej:
1. Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach
2. Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 - Rolniczego Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
3. Specjalnego O艣rodka Szkolno - Wychowawczego w Pyrzycach
4. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pyrzycach
5. Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach
6. Domu Dziecka w Czernicach
7. Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach
8. Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach
9. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach
10. Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
11. Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach
12. Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach
13. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach
14. Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach.

搂 2

Zobowi膮zuje si臋 kierownik贸w jednostek wymienionych w 搂 1 do informowania Zarz膮du Powiatu o dokonywanych zmianach w planach finansowych na druku stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszej uchwa艂y - w nieprzekraczalnym terminie 5-ciu dni roboczych od daty podj臋cia decyzji.

搂 3

Upowa偶nienie okre艣lone w 搂 1 nie obejmuje zmian dotycz膮cych 搂 4010 - wynagrodzenia osobowe pracownik贸w, 搂 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych, 搂 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych, kt贸rych kierownik jednostki mo偶e dokona膰 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz膮du Powiatu. W celu uzyskania powy偶szej opinii kierownik jednostki winien z艂o偶y膰 wniosek do Zarz膮du Powiatu na druku stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 2 do niniejszej uchwa艂y wraz z uzasadnieniem.

搂 4

1. Na druku stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 2 nale偶y r贸wnie偶 sk艂ada膰 do Zarz膮du Powiatu wszelkie wnioski o zmiany w planie dochod贸w b膮d藕 wydatk贸w jednostki, kt贸rych wprowadzenie nale偶y do kompetencji Zarz膮du (przeniesienie planowanych wydatk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami klasyfikacji bud偶etowej) lub Rady Powiatu (zmiana planu dochod贸w oraz przeniesienie planowanych wydatk贸w pomi臋dzy dzia艂ami klasyfikacji bud偶etowej).
2. Ustala si臋 terminy sk艂adania wniosk贸w okre艣lonych w punkcie 1 w spos贸b nast臋puj膮cy:
. w zakresie zmian nale偶膮cych do kompetencji Rady Powiatu - na 20 dni kalendarzowych przed planowanym terminem sesji Rady Powiatu,
. w zakresie zmian nale偶膮cych do kompetencji Zarz膮du Powiatu - na 6 dni kalendarzowych przed planowanym terminem posiedzenia Zarz膮du Powiatu.

搂 5

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 kierownikom jednostek wymienionych w 搂 1.

搂 6

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
1. Wiktor To艂oczko
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?24 KB POBIERZza艂膮cznik2013-02-04 13:26:58567

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-02-04 13:22:16
Data ostatniej modyfikacji : 2013-02-04 13:22:16
Liczba wy艣wietle艅 : 1655licznik odwiedzin: 13001040