logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 63/2012 z dnia 20 grudnia 2012 rPROTOK脫艁 Nr 63/2012
z dnia 20 grudnia 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.

Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu
w Pyrzycach. Doda艂, 偶e zmiany w statucie nie by艂y opiniowane przez Komisj臋 Spo艂eczn膮, gdy偶 przepisy prawa jednoznacznie tego nie wymagaj膮, jednak ustalono, 偶e w przypadku kolejnych zmian opinia taka b臋dzie wydawana przed skierowaniem sprawy do Zarz膮du. Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala wyja艣ni艂, 偶e wprowadzane zmiany s膮 wymuszone przez nowe przepisy prawa i dotycz膮 formalnego podzia艂u jednostki na odr臋bne przedsi臋biorstwa prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 lecznicz膮 ambulatoryjn膮 i szpitaln膮. Wydziela si臋 Szpital w Pyrzycach, kt贸ry zajmuje si臋 udzielaniem szpitalnych stacjonarnych i ca艂odobowych 艣wiadcze艅 zdrowotnych oraz Ambulatorium w Pyrzycach, kt贸re zajmuje si臋 udzielaniem ambulatoryjnych 艣wiadcze艅 zdrowotnych. Przedsi臋biorstwa nie maj膮 obowi膮zku prowadzenia odr臋bnej rachunkowo艣ci, samodzielnego sporz膮dzania bilansu, wyodr臋bnienia maj膮tkowego
i osobowego. Zdzis艂awa Gac radca prawny zaproponowa艂a, aby zapis dotycz膮cy przedsi臋biorstwa uzupe艂ni膰 o wyja艣nienie, 偶e jest to przedsi臋biorstwo
w rozumieniu ustawy o lecznictwie, w odr贸偶nieniu od przedsi臋biorstwa w rozumieniu prawa cywilnego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y z uwzgl臋dnieniem tej poprawki,
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-01-04 09:36:17
Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-04 09:36:17
Liczba wy艣wietle艅 : 1496licznik odwiedzin: 12794289