logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 62/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 62/2012
z dnia 18 grudnia 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.

Wicestarosta przedstawi艂 wnioski o zwi臋kszenie dochod贸w Powiatowego Urz臋du Pracy w zwi膮zku z przekazaniem dofinansowania trzech projekt贸w realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizacj臋 projektu "Piramida kompetencji - II edycja", "Ku藕nia pracy" oraz "W m艂odzie偶y si艂a". 艁膮czna kwota dofinansowania wynosi 64 626 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012. Uchwa艂膮 wprowadza si臋 do bud偶etu 艣rodki na dofinansowanie projekt贸w realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie 艣rodk贸w na sfinansowanie wymiany okien w zespo艂ach szk贸艂 Nr 1 i Nr 2 RCKU. Wymiana okien w salach lekcyjnych jest elementem termomodernizacji szk贸艂. Wnioskuje si臋 o przekazanie Zespo艂owi Szk贸艂 Nr 1 kwoty 34 007,24 z艂 i Zespo艂owi Szk贸艂 Nr 2 RCKU kwoty 37 880,00 z艂 ze 艣rodk贸w otrzymanych na zwi臋kszenie subwencji o艣wiatowej i dotacji dla o艣wiaty niepublicznej. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 rady powiatu na ostatniej sesji te 艣rodki zosta艂y ju偶 rozdysponowane i mo偶liwe jest jedynie przesuni臋cie 艣rodk贸w z rozdzia艂u 80120 oraz 80195. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na taki spos贸b realizacji wniosku w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie finansowym Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Jednostka uzyska艂a dodatkowe dochody
w wysoko艣ci 14 000 z艂 i nale偶y je wprowadzi膰 do bud偶etu. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zmiana planu finansowego nale偶y do kompetencji rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y rady powiatu.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Jednostka uzyska艂a dodatkowe dochody w wysoko艣ci 19 000 z艂
i nale偶y je wprowadzi膰 do bud偶etu. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zmiana planu finansowego nale偶y do kompetencji rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
2 g艂osy za i zobowi膮za艂 Skarbnika do uj臋cia zmian w projekcie uchwa艂y rady powiatu.
Skarbnik przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012. Zmiany zwi膮zane s膮 z wprowadzeniem do bud偶etu dodatkowych dochod贸w wypracowanych przez Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy i Zesp贸艂 Szk贸艂
Nr 2 RCKU oraz uj臋ciem w planie rozchod贸w kwoty 36 500 z艂 na sp艂at臋 raty kredytu. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Po ostateczniej analizie wniosk贸w
o dofinansowanie rehabilitacji spo艂ecznej proponuje si臋 zmniejszenie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych o kwot臋 5 563 z艂, a zwi臋kszenie o t臋 kwot臋 dofinansowania zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i 艣rodki pomocnicze. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-01-04 09:35:58
Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-04 09:35:58
Liczba wy艣wietle艅 : 1596licznik odwiedzin: 12795225