logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 59/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 59/2012
z dnia 10 grudnia 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 realizuje si臋 wnioski przyj臋te wcze艣niej przez Zarz膮d, a kt贸rych wykonanie nale偶y do kompetencji rady powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w. Ustawa
o publicznym transporcie zbiorowym, kt贸ra wesz艂a w 偶ycie 1 marca 2011 r. nak艂ada obowi膮zek okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem jest jednostka samorz膮du terytorialnego. Przedstawiony projekt uchwa艂y obejmuje 102 przystanki udost臋pnione operatorom i przewo藕nikom na terenie powiatu pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie ustalenia stawki op艂aty za korzystanie przez operatora lub przewo藕nika
z przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki. Za korzystanie z przystank贸w komunikacyjnych mog膮 by膰 pobierane op艂aty. Proponuje si臋 stawk臋 w wysoko艣ci 0,05 z艂 za jedno zatrzymanie 艣rodka transportu na przystanku komunikacyjnym. Op艂aty, o kt贸rych mowa powy偶ej stanowi膮 doch贸d powiatu i b臋d膮 przeznaczone na utrzymanie przystank贸w komunikacyjnych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zwo艂ania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego. Planowana sesja odb臋dzie si臋 w dniu 27 grudnia i na dokonywanie transakcji finansowych, po wprowadzeniu zmiany bud偶etu i zmian w bud偶ecie, jeszcze w tym roku, b臋dzie zbyt ma艂o czasu. Dlatego proponuje si臋 zwo艂anie sesji nadzwyczajnej we wcze艣niejszym terminie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt porozumienia z Zarz膮dem Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w sprawie prowadzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego
w roku 2013. Porozumienie przewiduje mo偶liwo艣膰 jego przed艂u偶enia do 30 czerwca 2015 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie porozumienia i przyj膮艂 projekt porozumienia nr WZRPO/P/04/12 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o realizacji programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Pyrzyckim w roku 2012. Informacja zosta艂a przygotowana pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania:
2 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacje o kontroli wewn臋trznej
w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym oraz w Wydziale Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-01-04 09:34:45
Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-04 09:34:45
Liczba wy艣wietle艅 : 1474licznik odwiedzin: 12794284