logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 57/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 57/2012
z dnia 4 grudnia 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 Burmistrza Pyrzyc o braku mo偶liwo艣ci wyp艂acenia odszkodowania za dzia艂k臋 nr 15/16 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, wydzielon膮 z nieruchomo艣ci powiatu pod drog臋 publiczn膮, kt贸ra przesz艂a na w艂asno艣膰 Gminy Pyrzyce. Burmistrz informuje r贸wnie偶, 偶e przygotowywany jest protok贸艂 rokowa艅. W tej sprawie korespondencja jest prowadzona od lutego 2012. Burmistrz Pyrzyc nie przyst膮pi艂 do negocjacji wysoko艣ci odszkodowania, a ostatnie pismo niczego nowego nie wnosi do sprawy. W zwi膮zku z tym proponuje si臋 sporz膮dzi膰 operat szacunkowy dzia艂ki i zaproponowa膰 termin negocjacji w oparciu
o sporz膮dzony operat szacunkowy. Je偶eli rokowania nie dojd膮 do skutku, lub nie uda si臋 osi膮gn膮膰 porozumienia, nale偶y wyst膮pi膰 do Wojewody z wnioskiem o wskazanie organu, kt贸ry wyda decyzj臋 ustalaj膮c膮 wysoko艣膰 odszkodowania. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Projekt pod nazw膮 "Nauka moj膮 szans膮" realizowany b臋dzie w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2014 roku w Zespole Szk贸艂 Nr 1
w Pyrzycach. Warto艣膰 projektu to 1 119 400 z艂, w tym wk艂ad w艂asny powiatu, to 55 970 z艂. Celem projektu, w kt贸rym we藕mie udzia艂 480 uczni贸w, jest wyr贸wnanie szans edukacyjnych poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o zaj臋cia wyr贸wnawcze, rozwijaj膮ce i specjalistyczne oraz wdro偶enie nowych, innowacyjnych form nauczania. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejna uchwa艂a przedstawiona przez Starost臋 dotyczy艂a zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz upowa偶nienia do reprezentowania Powiatu. Powiatowy Urz膮d Pracy przyst臋puje do projekt贸w "Ku藕nia pracy" oraz "W m艂odzie偶y si艂a". Realizacj臋 tych projekt贸w powierza si臋 dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach - El偶biecie Gabruch oraz udziela si臋 pe艂nomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pyrzyckiego przed Wojew贸dzkim Urz臋dem Pracy w Szczecinie w sprawie podpisania um贸w oraz wykonywania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z ich realizacj膮. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 planu finansowego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Jednostka uzyska艂a dodatkowe dochody g艂贸wnie z op艂at za zaj臋cie pasa drogowego. Jednocze艣nie zwi臋kszy艂y si臋 wydatki zwi膮zane z nieplanowan膮 wyp艂at膮 odprawy rentowej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Proponuje si臋 zwi臋kszy膰 plan wydatk贸w o 25 tys. z艂. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zmiana planu finansowego nale偶y do kompetencji rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y rady powiatu.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 planu finansowego Zespo艂u Szk贸艂
Nr 1. Jednostka uzyska艂a dodatkowe dochody w wysoko艣ci 3 000 z艂 z op艂at za wynajem pomieszcze艅 i zamierza je przeznaczy膰 na sk艂adki ZUS pracownik贸w. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zmiana planu finansowego nale偶y do kompetencji rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y rady powiatu.
Kolejny wniosek dotyczy艂 przeznaczenia kwoty 50 tys. z艂 na rzecz Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 ze 艣rodk贸w zwi臋kszaj膮cych cz臋艣膰 o艣wiatow膮 subwencji og贸lnej. Kwota ta b臋dzie przeznaczona na pokrycie koszt贸w wzrostu sk艂adek rentowych i waloryzacji p艂ac nauczycieli. Wysoko艣膰 dotacji dla tej szko艂y jest niewystarczaj膮ca na sfinansowanie dzia艂alno艣ci i konieczne jest wspieranie jej funkcjonowania przez powiat. Przyczyny takiej sytuacji to zmniejszanie si臋 liczby uczni贸w przy zachowaniu takiej samej kadry i infrastruktury. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
2 g艂osy za, 1 g艂os wstrzymuj膮cy si臋. Od g艂osu wstrzyma艂 si臋 Jaros艂aw Stankiewicz.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zakup urz膮dzenia EEG Biofeedback dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. EEG Biofeedback wspomaga terapi臋 dzieci ze stanami l臋kowymi, zaburzeniami uwagi i koncentracji,
z dyslekcj膮 oraz ADHD. W Poradni jest zatrudniona osoba posiadaj膮ca kwalifikacje do prowadzenia zaj臋膰 z wykorzystaniem tego urz膮dzenia. Na jego zakup Poradnia potrzebuje dofinansowania w wysoko艣ci 11 200 z艂. Istnieje mo偶liwo艣膰 przekazania takiej kwoty ze 艣rodk贸w przeznaczonych na dokszta艂canie i doskonalenie nauczycieli. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad.3.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z realizacji g艂贸wnych zada艅 Zarz膮du Powiatu za bie偶膮ca kadencj臋 oraz informacj臋 o stanie s艂u偶by zdrowia i opieki spo艂ecznej w powiecie pyrzyckim. Informacje zosta艂y przygotowane pod obrady Rady Powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Skarbnik przedstawi艂 pismo, kt贸re Wydzia艂 Finans贸w i Bud偶etu Wojewody rozes艂a艂 do powiat贸w. Zobowi膮zuje ono do szczeg贸艂owego wskazania, z podaniem podstawy prawnej, zada艅 z zakresu administracji pa艅stwowej, na kt贸re powiat przeznacza otrzymane dotacje. Zdaniem Skarbnika jest to nieporozumienie, gdy偶 to Wojewoda, b臋d膮cy dysponentem 艣rodk贸w finansowych powinien wskaza膰, na co te 艣rodki maj膮 by膰 przeznaczone.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-01-04 09:34:04
Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-04 09:34:04
Liczba wy艣wietle艅 : 1697licznik odwiedzin: 12795215